Nebojša Gajić
Intervju - Nebojša Gajić, v.d. direktora ATP Pančevo

ATP se mora prilagoditi tržišnim uslovima poslovanja

Pančevo, Čet, 17/03/2016 - 14:00
Mirjana MarićDiplomirani inženjer mašinstva Nebojša Gajić pre tri nedelje postavljen je na funkciju v.d. direktora preduzeća ATP Pančevo. Po završetku srednje Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Beogradu i tokom studija na Mašinskom fakultetu bavio se programiranjem i računarskim mrežama. Karijeru je započeo 1997. godine u SP „Lasta“ u Beogradu na radnom mestu inženjera u Tehničkom sektoru. Počevši od 2001. godine obavljao je poslove šefa službe uvoza, rukovodioca tehničkog sektora, direktora poslovne organizacije Lasta u Valjevu, tehničkog direktora, projekt menadžera i rukovodioca saobraćajno-tehničkih poslova u poslovnoj organizaciji „Lasta Srem". U intervjuu za portal 013info, rekao je zašto je ova nova radna pozicija izazov za njega, kakvi su planovi za buduće poslovanje ATP Pančeva i koje su to konkretne mere koje Grad Pančevo mora da preduzme kako bi ovo preduzeće uspelo da opstane na tržištu.

Nedavno ste postavljeni na mesto direktora preduzeća ATP Pančevo, a pre toga ste bili direktor autotransportnog preduzeća „Lasta". Koliko će vam iskustva iz prethodne firme značiti u budućem radu?

- Iskustvo iz SP „Lasta“ je dragoceno za svakog zaposlenog koji je proveo neko vreme u tom preduzeću, bilo da se radi o mehaničaru, vozaču ili direktoru. Bilo je dosta rukovodilaca i direktora koji su u „Lastu" dolazili sa predubeđenjem da iskustva koja su stekli na nekom od prethodnih poslova, su dovoljna da bi uspešno vodili SP „Lastu". Međutim, mnogi su bili suočeni sa činjenicom da znanja i veštine koje su stekli na prethodnim poslovima nisu u potpunosti dovoljni za upravljanje sistemom koji je brojao i do 4000 zaposlenih i imao preko 1000 voznih jedinica. Iskustvo od oko 17 godina provedenih u „Lasti" na pozicijama od inženjera preko srednjeg i top menadžmenta svakako su velika prednost za upravljanje preduzećem kao što je ATP Pančevo, koje se po svojoj veličini može uporediti sa nekom od „Lastinih" poslovnih celina.

Došli ste u trenutku kada je ATP Pančevo dobilo nove autobuse, i kada su očekivanja za boljim poslovanjem bila velika. Međutim u medijima se pojavila informacija da je ATP ove godine dobio 79 miliona iz budžeta, a da je za prevoz 13 povlašćenih kategorija stanovništva potrebno 360 miliona godišnje. Da li ste upoznati sa ovom situacijom, i na koji način će se savladati finansijski problemi i omogućiti normalno poslovanje?

- Trend koji predviđa da komunalna preduzeća u narednom periodu svoje poslovanje moraju prilagoditi tržišnim uslovima poslovanja nije mimoišao ni ATP Pančevo. Upoznat sam sa budžetom koji je osnivač opredelio za poslovanje ATP Pančevo u tekućoj godini i svakako se slažem da sredstva od 79 miliona nisu dovoljna za poslovanje ovog preduzeća. Ono što moram napomenuti jeste činjenica da ATP Pančevo obavlja prevoz putnika na međumesnim linijama koje su na slobodnom tržištu formiranja cena i gde se suočavamo sa tzv. „divljim prevoznicima“ kao nelojalnom konkurencijom. Za naše preduzeće svakako je od najvećeg značaja linija Pančevo – Beograd. Pored toga preduzeće obavlja gradsko – prigradski prevoz na teritoriji grada Pančeva, prema Odluci osnivača o poveravanju gradsko – prigradskog prevoza. Svuda u Evropi, kao i u drugim gradovima Srbije, cena gradsko – prigradskog prevoza nije ekonomoska i razlika do pune cene se pokriva kroz različite vidove subvencija. To je slučaj i u Pančevu i sredstva koja su nekad iznosila oko 360 miliona odnosila su se jednim delom za pokriće troškova prevoza subvencionisanih kategorija putnika, a drugim delom za pokriće troškova poslovanja ATP Pančevo. U periodu kada je bilo moguće iz budžeta izdvojiti 360 miliona dinara, troškovi goriva bili su za oko 80 miliona dinara veći u odnosu na 2015. godinu.

Planom poslovanja za 2016. godinu koji je usvojen od strane osnivača krajem decembra 2015. godine, planirano je da se sa osnivačem započnu pregovori o drugim modalitetima za pokriće troškova prevoza subvencionisanih kategorija. Jedan od predloga je da se svakog meseca izvrši fakturisanja do pune cene prevoza za putnike koji su karte kupili po subvencionisanim cenama. Pored toga, planirano je i povećanje prihoda na međumesnim linijama gde imamo nelojalnu konkurenciju tzv. „divljih prevoznika“ jer se u međuvremenu promenila i zakonska regulativa koja inspekciji daje veća ovlašćenja u borbi protiv sive ekonomije. Istovremeno, radimo na optimizaciji poslovanja kroz uvođenje upravljačkog računovodstva, da bi lakše identifikovali prihode i troškove svih poslovnih celina unutar preduzeća i da bi u narednom periodu mogli da donesemo adekvatne upravljačke odluke, koje će imati za cilj stabilizaciju poslovanja i pripremu preduzeća za približenje tržišnim uslovima privređivanja.

Koji su to drugi modaliteti za pokriće troškova prevoza subvencionisanih kategorija?

Odluka grada Pančeva, o poveravanju prevoza putnika, podrazumeva da se prihodi ostvaraju prodajom karata, drugim načinima kao što su, na primer, usluge brendiranje autobusa, iznajmljivanjem vozila za neke druge potrebe i subvencijama ili dotacijama. To su tri modaliteta, koja su odlukom osnivača, predviđena za pokriće troškova gradsko - prigradskog prevoza koji je poveren ATP-u na obavljanje. U prethodnom periodu, značajna sredstva za pokriće tih troškova su izdvajana iz subvencija i u periodu kada se pominje 360 miliona, tada je cena goriva bila veća skoro 40 dinara po litru, nego što je u ovom trenutku. Kako je sada gorivo jeftinije nego pre nekoliko godina, i ne znamo da li će se taj trend nastaviti i dalje, procena je da je potrebno 80 miliona dinara manje iz tih subvencija, zbog te razlike u ceni goriva. Naša procena je da za prevoz subvencionisanih kategorije putnika, na godišnjem nivou potrebno izdvojiti između 180 - 190 miliona dinara. Postoje različiti modaliteti kako bi lokalna samouprava mogla da subvencioniše prevoz. Koji će se model u narednom periodu primeniti, zavisiće pre svega od naših pregovora i finansijske mogućnosti osnivača. Iznosi koji će eventualno biti potrebni preko prethodno pomenutih 180 – 190 miliona biće pre svega potrebni ukoliko dođe do značajnijeg povećanja cene dizel goriva.

Da li za vas predstavlja izazov rukovođenje preduzećem kao što je ATP? I da li imate neke konkretne planove i mere za naredni period?

- Svaki posao ili projekat koji sam radio u karijeri predstavljao mi je izazov i svakom sam posvetio maksimum znanja i veština koje sam godinama sticao. Rukovođenje ATP-om je takođe izazov za mene, jer svako preduzeće je donekle specifično za sebe, bez obzira što se u ovom slučaju radi o istoj delatnosti poslovanja. S obzirom na kratko vreme od kako sam imenovan za v.d. direktora malo je preuranjeno da iznesem planove za naredni period. Trenutno, kao što sam naveo, radimo na analizi poslovanja, analizi prihoda i troškova poslovnih celina. Na ovaj način biću u prilici da dobijene podatke uporedim sa parametrima poslovanja drugih firmi koje se bave prevozom putnika i tek nakon toga bilo bi realno da donesem konkretne predloge.

Koje su prednosti ovog preduzeća na koje možete da oslonite, i u kom pravcu će se kretati vaša strategija poslovanja?

Prvi utisak koji sam stekao dolaskom u Pančevo je da se radi o značajnom saobraćajnom tržištu, koje ima potencijala da ATP-u omogući značajno bolje funkcionisanje i u narednom periodu, uz određene reorganizacije u poslovanju. Sve aktivnosti biće usmerene na povećanje prihoda, kako od osnovne delatnosti – prevoza putnika, tako i od drugih delatnosti koje preduzeće može da pruži (tehnički pregled vozila, tahografska laboratorija, ugovoreni prevoz) kao i neminovno smanjenje svih troškova poslovanja.

M. M. Veličković
MarketingNajnovije vesti