Gradsko veće

Brži postupak izdavanja građevinskih dozvola za investitore

Pančevo, Čet, 16/06/2016 - 16:40
Mirjana Marić


PANČEVO, 16. jun – Na šestoj sednici Gradskog veća u novom sazivu, gradski većnici su usvojili nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta kojom se omogućava brže ostvarivanja prava investitora u postupku izdavanja građevinskih dozvola. Izglasana je zemena koordinatora Tima za analizu i rešavanje problema buke u gradu Pančevu i Radne grupe za praćenje stanja na prostoru hrastove šume kod Dolova i usvojena je Odluka o postupku imenovanja direktora javnih i javnokomunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo. 

U nacrtu odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta definisane su jasne granice treće građevinske zone kao osnov za obračun doprinosa, zatim je usklađena namena objekata sa jedinstvenom klasifikacijom objekata u skladu sa podzakonskim aktima kojima se uređuje građenje objekata, a takođe je utvrđena i visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za one objekte koji se grade za potrebe rešavanja stambenih pitanja. Ovo se odnosi na socijalno ugrožene članova zajednice, pre svega objekte koji se finansiraju iz međunarodnih donacija ili sredstvima jedinica lokalne samouprave Republike i Pokrajine. Izmenama su jasno definisani uslovi za jednokratno plaćanje, kao i za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na rate. Javna direkcija kod jednokratnog plaćanja više ne zaljučuje ugovore sa investitorima, već se uplata vrši na osnovu faktura koje se izdaju na osnovu obračuna doprinosa. 

Kada je u pitanju Odluka o postupku imenovanja direktora javnih i javnokomunalnih preduzeća, napravljene su izmene da se, osim u „Službenom glasniku Srbije”, „Službenom listu grada Pančeva”, objavi oglas konkursa i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Rok za prijavu na javni konkurs je produžen na 30 dana, konkurs sprovodi Komisija koju obrazuje Skupština grada koja sastavlja rang listu od tri kandidata koja se dostavlja nadležnoj organizaciji jedinice Gradske uprave. 

Gradsko veće nije prihvatilo Amandman, na predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama koje je podneo odbornik Nikola Ćurčin, koji je tražio da se promeni naplata parkiranja za prvu zonu od 8 do 18h, drugu zonu od 8 do 17h i treću od 8 do 16h, zbog toga što se u Republici Srbiji naplata prakiranja vrši u zavisnosti od razvijenosti i veličine grada-opštine u periodu od 7 do 21h i isti broj sati za postojeće zone. Takođe, nije usvojen njegov Amandman koji se odnosi cenu dnevne karte ukoliko korisnik parkinga nije propisno parkiran, zbog toga što se radi o zoniranim delovima grada koji su najprometniji. 

M. M. V.
MarketingNajnovije vesti