Društvo

Budžetska potrošnja Pančeva usporena za sve oblasti, osim za sport

Pančevo, Sre, 28/10/2020 - 11:08
Vladimir Đoković
Procenti izvršenje planiranih budžetskih sredstava do kraja septembra po programima manji od očekivanih za 9 meseci su za sve oblasti osim za sport. Od 446 miliona predviđenih za urbanizam I prostorno planiranje potrošeno je 88 miliona, kod poljoprivrede od 505 planiranih miliona potrošeno je 167 miliona, u oblasti ekologije potrošeno je 52 miliona od 139 planiranih.

Jedan od najvećih programa potrošnje su saobraćaj i saobraćajna infrastrutkura sa milijardu dinara od čega je potrošeno 495 miliona dinara.

Oko polovine planirano je potrošnja za osnovno i srednje obrazovanje, ispod 55 posto plana je potrošnja za socijalnu i dečiju zaštitu, manje od 59 odsto planiranog potrošeno je od planirano za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Nešto preko 60 posto izvršeno je od planiranih budžetskih isplata za kulturu, informisanje i zdravstvenu zaštitu.

Jedino je za razvoj sporta i omladine izvršenje planirano u budžetu dinamički veće od doba u kome se pravi presek a to je kraj trećeg kvaratala. Tu je realizovano 338 miliona dinara od planirani 386 miliona što je 87,5 odsto realizacije.

Inače, budžetom planirana godišnja plaćanja za 9 meseci 2020. godine realizovana su na nivou od 54 posto.

 
MarketingNajnovije vesti