Ciglana printscreen
Društvo

DOLOVO: Tri sloja sa naseljima iz doba antike

Izvor: 
RTV Čet, 29/10/2020 - 08:50

Na teritoriji Dolova otkriveno je više od 100 lokacija sa arheološkim sadržajem od neolita do srednjeg veka. Poslednjih godina se, uz podršku Ministarstva kulture, sistematski istražuje lokalitet "Ciglana", na kome su otkrivena tri sloja sa naseljima iz doba antike, objavila je RTV.

Najstarije naselje na ovom lokalitetu potiče iz drugog veka naše ere i pripada Dačanima koji su se sukobljavali s Rimljlanima. To vreme i događaje opisuje poznati holivudski hit "Gladijator".

Drugi horizont naselja pripada drugoj polovini trećeg i četvrtom veku, kada se menja sastav stanovništva, čiju glavninu sada čine Sarmati, ali je jasno i prisustvo Slovena, poreklom iz tadašnje Rusije.

"Sudeći po nalazima materijalne kulture, u Rusiji ta kultura je dobro izučena, dobro poznata, oni je nazivaju, pominje se pod nazivom Kijevska kultura. Elementi te kulture izgleda da pristižu i ovde. To je mešana populacija. Nije to čisto Slovenska populacija, da se razumemo. Tu ima i Sarmata", kaže Vojislav Đorđević, arheolog Narodnog muzeja u Pančevu.

Poslednje antičko naselje formirano je krajem četvrtog veka i poklapa se sa početkom seobe naroda, a potom sledi zatišje do osmog veka.

"U srednjem veku dolazi do naseljavanja Slovena, u osmom i devetom veku. Ima tragova naselja iz tog perioda. I to naselje, kao što sam pomenuo, traje do trinaestog veka", kaže Đorđević.

Na lokalitetu Ciglana otkrivene su kružne zemunice sa zasebnim ostavama za hranu, velikim pećima od pečene zemlje i ostacima bedema. Sve kuće imale su isti inventar.

"Svaka ta da kažemo kuća imala je dva pitosa, jednu zdelu, dva lonca, znači praktično pokućstvo tog perioda. Ono što je interesantno, pratimo i trgovačke odnose ove populacije sa rimskom imperijom. Konkretno, antičko naselje, znači prisustvo rimskih predmeta. Znači da su obavljali, imali su određene konekcije i kontakte sa imperijom koja se nalazila praktično tu na nekih četrdesetak kilometara, jer je Dunav bio granica", kaže Đorđević.

Pre dve godine pronađena je sarmatska nekropola. Istražena su četiri groba od kojih jedan ima bogat nalaz delova nakita i nošnje. Istraživanja će biti nastavljena iduće godine.

O istraživanju ovog arheološkog nalazišta portal 013info je pisao i 2016. godine.

 
MarketingNajnovije vesti