Bela Stena
Društvo

Dunavska ostrva kod Pančeva, nažalost izvan fokusa Vojvodinašuma

Izvor: 
013info Uto, 17/05/2022 - 07:59Pokrajinsko javno preduzeće "Vojvodinašume“ uključilo se u  projekat 10 dunavskih zemalja u cilju očuvanja "poslenjih preostalih divljih ostrva" na Dunavu. Za vraćanje 34 dunavska ostrva u prirodno stanje kroz sveobuhvatne mere obnove do 2027. godine biće uloženo 14,2 miliona evra. 
 
Vojvodinašume su objavile da u projekat ulaze sa namerom da u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“ (apatinski deo rita), izvrši konverziju plantaža u prirodne šume kao i da revitalizuje dva nekadašnja ostrva uz osposobljavanje dva nekadašnja prirodna dunavca koji se naslanjaju na Mišvaldski dunavac čime bi se ponovo “povratila” dva nekadašnja ostrva koja bi bila izuzeta iz gazdovanja i bez ikakvih čovekovih aktivnosti (ili minimalnih ako to zaista bude potrebno). 
 
Takođe, projektno je predviđeno izmuljivanje kanala na osnovu projektne dokumentacije koja će se izraditi za ove potrebe. U okviru projekta uradiće se i merenje uticaja predloženih aktivnosti na okolne šume i šumsko zemljište kao i mapiranje tipa staništa duž celog toka Dunava kroz Srbiju.
 
Dunavska ostrva kod Pančeva, od popularne Bele stene pa do zaštićene Ivanovačke ade, Vojvodinašume ne spominju. 
 MarketingNajnovije vesti