Krojaci
U Pančevu na evidenciji NSZ 11.000 ljudi

Farmaceuti, IT stručnjaci, šivači, bravari među najtraženijim zanimanjima

Pančevo, Ned, 28/02/2016 - 15:14
Ivana PredićPANČEVO - U Pančevu je trenutno oko 11.000 osoba bez posla, a među njima je nešto više od 6.000 žena, pokazuju podaci pančevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Prosečno nezaposleno lice registrovano na evidenciji Filijale Pančevo ima 40 godina i posao čeka 4,5 godine, dok najveći broj nezaposlenih (53 odsto) ima završenu srednju školu.

Tokom prošle godine poslodavci su najviše tražili sledeće radnike: šivače, bravare, varioce, prodavce, konobare, kuvare, komercijaliste na terenu. Zanimanja za kojima je postojala veća tražnja od ponude na lokalnom tržištu tokom 2015. godine, kako kažu u NSZ, bila su zanimanja iz farmaceutske struke, IT tehnologije, prosvete (nastavnici i profesori). U oblasti prirodnih nauka najtraženiji su bili matematičari i fizičari. Takođe, potrebni su bili i zavarivači (sa certifikacijom po postupku CO2, MIG, MAG), komercijalisti, kao i prodavci osiguranja.

S druge strane, profesije za koje je postojala daleko veća ponuda od potražnje na tržištu bile su: poljoprivredni i hemijsko-tehnološki tehničari, diplomirani menadžeri, i kulturni radnici.

U NSZ objašnjavaju da je zanimanje samo je jedan od faktora koji uslovljavaju dužinu boravka lica na evidenciji. Činioci koji umanjuju šansu da osoba brzo dođe do zaposlenja su: neposedovanje radnog iskustva (ovo pogađa pre svega populaciju mlađu od 30 godina), godine života (naročito su ugrožena lica starosne dobi preko 50 godina), zdravstveni i psihofizički problemi (lica sa invaliditetom), socijalna marginalizacija (Romi, lica u stanju socijalne potrebe i sl), pol lica (odnosi se na žene).

Dužina traženja posla raste sa opadanjem stepena stručne spreme lica. Tako više od 50 odsto visokoobrazovanih posao traže kraće od 12 meseci, dok je zadržavanje na evidenciji najduže za nekvalifikovana lica. Stoga 70 odsto ove populacije posao traži duže od godinu dana, dok čak 36 odsto nekvalifikovanih radnika čeka na zaposlenje duže od pet godina.
MarketingNajnovije vesti