Foto: Srbijagas
Društvo

Gas od 1. juna jeftiniji

Izvor: 
Agencije za energetiku Pet, 27/05/2016 - 12:34


Od 1. juna 2016. godine, cene prirodnog gasa, za sve kupce u Srbiji koji imaju pravo na javno snabdevanje, biće snižene u proseku za 4,0 odsto, a za domaćinstva 3,6 odsto, pošto je Savet Agencije za energetiku u petak 27. maja dao saglasnost za odluke 33 javna snabdevača o promeni ovih cena. Ova promena je posledica pada deviznog kursa dolara koji se koristi kao valuta za uvoz prirodnog gasa.

Od juna 2015. godine, ovo je peto smanjenje cena prirodnog gasa za javno snabdevanje, nakon čega će prosečne cene za ove kupce biti niže za preko 36%  u odnosu na cene iz tog meseca.

Pravo na javno snabdevanje imaju kupci čija je godišnja potrošnja do 100.000 m3 i čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem prirodnog gasa. Međutim, svi ovi kupci, uključujući i domaćinstva, imaju i pravo da slobodno biraju snabdevača na tržištu.

U Srbiji oko 10% od ukupnog broja domaćinstava, odnosno njih 250 hiljada, ima priključak na gas. U 2015. godini gas je kupovalo 226 hiljada domaćinstava, koji su trošili prosečno 845 m3 godišnje. Oni će u proseku plaćati za 1,32 din. (bez PDV-a) manje kubni metar prirodnog gasa, nego što su do sada plaćali, tako da bi prosečan godišnji račun sa PDV-om, pri ovom nivou cena, bio za oko 1.227 dinara manji.
MarketingNajnovije vesti