Gradska uprava
Društvo

Grad Pančevo sa 364 miliona platio novčane kazne i penale u 2021. godini

Izvor: 
013info Sre, 15/06/2022 - 08:31Kroz budžet grada Pančeva prošle godine prošlo je 6,8 milijardi dinara, toliki su naime bili prihodi. Potrošeno je tokom 2021. gotovo 6,2 milijarde, a ostalo je 600 miliona.

Tekuća budžetska rezerva, odnosno novac koji rešenjima „deli“ gradonačelnik lično iznosila je enormnih 204,8 miliona dinara.

Najveći gradski prihod bio je porez na zarade sa tri milijarde dinara, što je 106,8 posto planiranog.

Kroz poreze na imovinu ukupno je prihodovana milijarda dinara, što je 106,4 odsto plana.

Od poreza na dobra i usluge, a tu je lavovski deo „zelene takse na točkove“ prihodovano je 491 miliona dinara.

Novčani transferi sa drugih nivoa vlasti ukupno su iznosili 347 miliona dinara to je 89 posto plana.

Prihodi od gradske imovine, u kojim su lavovski deo zakup oranica i doprinos za uredjivanje gradjevinskog zemljita, bili su 543 miliona što je 108 posto plana

Krupan budžetski prihod od 193 miliona dinara, što je 93 posto plana, bio je i od prodaje dobara i usluga.

Iz budžeda prošle godine potrošeno je milijardu dinara na tekuće rashode, od čega su plate, dodaci i naknade zaposlenih 836 miliona dinara.

Za korišćenje usluga i roba potrošene su 2,3 milijarde dinara, a 610 miliona odnele su donacije, dotacije i transferi od čega najvie 563 miliona na ime „transfera ostalim nivoima vlasti“.

Za dotacije „nevladinim organizacijama“ potrošeno je 465 miliona dinaa, novčane kazne i penali po rešenjima sudova odneli su 364 miliona dinara.

Pančevo je imalo i 827 miliona dinara izdataka za nefinansijsku imovinu, od čega najvie 629 miliona za zgrade i gradjevinske objekte, dok je za otplatu glavnice kredita plaćeno 160 miliona dinara.

 

 
MarketingNajnovije vesti