lekari Foto: pixabay
Društvo

Građanski zakonik pojačava odgovornost lekara

Izvor: 
Tanjug Čet, 16/06/2016 - 15:26


Budući Građanski zakonik (GZ) pojačaće odgovornost lekara i drugih lica koja profesionalno obavljaju određenu delatnost za nastalu štetu, bez obzira da li će kodifikacijom biti ostavljena pretpostavka krivice kod odgovornosti za štetu ili ne.

To znači da će, bez obzira na to da li će u parnicama za naknadu štete prema budućnim rešenjima iz GZ-a teret dokazivanja krivice biti na oštećenom – koji je po pravilu laik, ili na tuženom – koji je mahom profesonalac, sud će voditi računa upravo o pojačanoj profesionalnoj odgovornosti.

Naime, Prednacrt GZ-a, koji je još uvek na javnoj raspravi, predviđa „relevantnu i specijalnu" odgovornost za lekare i druga lica koja profesionalno obavljaju određenu delatnost.

„Reč je pojačanoj, takozvanoj profesionalnoj odgovornosti", rekao je Tanjugu sekretar Komisije za izradu GZ-a, Ratko Slijepčević.  

Prema članu 299 Prednacrta GZ-a, pri prosuđivanju da li je lice koje je štetu prouzrokovalo krivo ili ne, to jest da li se ponašalo kako je trebalo, sud vodi računa o redovnom toku stvari i o tome šta se od razumnog i pažljivog čoveka moglo osnovano očekivati u datim okolnostima, naveo je Slijepčević.

„Ali, kada sud ocenjuje da li je lice koje profesionalno obavlja određenu delatnost – kao što je lekar, veterinar, medicinsko osoblje, apotekar, inženjer, arhitekta, javni beležnik, advokat, zanatlija...skrivljeno prouzrokovalo štetu, sud vodi računa i o naučnim saznanjima kao i o pravilima struke, o životnom iskustvu“, naglasio je Slijepčević.

Inače, Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije i Forum sudija Srbije založili su se da pretpostavka krivice u sporovima po osnovu odgovornosti za štetu ne bude izbačena iz domaćeg zakonodavstva, odnosno da u GZ-u bude ostavljeno alternativno rešenje iz citiranog člana ZOO.

Ukoliko bi se to rešenje promenilo, strukovna udruženja smatraju da bi to nanelo štetu ne samo oštećenim pacijentima koji se spore zbog lekarskih grešaka, već i svim drugim laicima koji tuže profesionalce.

U tom slučaju bi, kako tvrde, oštećeni kao tužioci bili primorani da dokazuju profesionalne greške, što bi za njih kao medicinske laike, bilo jako teško.

Opširnije na linku.
MarketingNajnovije vesti