Gradska uprava
Društvo

Gradska uprava zapošljava: Konkursi za 11 radnih mesta

Pančevo, Pet, 04/03/2016 - 19:30
Mirjana MarićPančevo - Gradska uprava Pančevo objavila je u sredu, 2. marta jedanaest novih konkursa za posao. Konkursi su otvoreni do 9. marta u 23:59h.

Ponuđena radna mesta su:

-Radno mesto za obračun zarada,

-Radno mesto za adiministrativno-tehničke poslove,

-Programer,

-Radno mesto koordinatora Kancelarije za mlade i rad sa organizacijama civilnog društva,

-Likvidator,

-Radno mesto za stručne poslove iz oblasti imovinsko-pravnih poslova,

-Poslovi planiranja i kontrole nabavki, ekonomsko-finansijski, analitički i statistički poslovi u postupku nabavki,

-Radno mesto za sprovođenje postupka javnih nabavki,

-Radno mesto za izradu projekata,

-Poslovi kooridnatora intrerresorne komisije i

-Radno mesto za stručno-organizacione poslove skupštine i radnih tela skupštine.

Uslovi su sledeći:

Da su kandidati državljani Republike Srbije, da su punoletni, da poseduju opštu zdravstvenu sposobnost, da nisu osuđivani za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi. 

Prijave na oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme sa dokazima o ispunjavanju uslova, osim dokaza o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa mogu se predati lično u Gradskom uslužnom centru ili putem pošte na adresu:

Gradska uprava Grada Pančeva 26000 Pančevo Trg Kralja Petra I 2-4
MarketingNajnovije vesti