Bez kazni za reklamiranje na nedozvoljenim mestima

I posle izbora - plakati

Pančevo, Sub, 07/05/2016 - 19:02
Ivana Predić
Plakati će biti uklonjeni do kraja vikenda, najavljuju iz gradske inspekcije


Tri gradske odluke koje sankcionišu lepljenje plakata na mestima koja nisu za to namenjena kao da nisu bile dovoljne članovima političkih paritja, koji su tokom predizborne kampanje lepili plakate gde god su stigli.

Plakati i izborni slogani koji su građane „napadali“ sa drveća, izloga, trafika, autobuskih stajališta, naružili su grad i još uvek nisu uklonjeni.

Kako smo saznali od Milovana Ćirovića, sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove to bi trebalo da se desi ovog vikenda.

„Ostvarili smo kontakt sa JKP „Higijena“ i dogovorili se da njihovi radnici do kraja ovog vikenda obiđu čitav grad i uklone plakate“, izjavio je Milovan Ćirović.

Na pitanje zbog čega to nije ranije urađeno s obzirom da su izbori završeni pre skoro dve nedelje on je odgovorio:

Plakat treba da ukloni onaj ko ga je postavio. Međutim, kako nismo uspeli da dokažemo ko je lepio plakate, sada ćemo morati da platimo pomenutom javnom preduzeću da skine plakate.  Svakog dana postavljani su novi plakati, što znači da bismo morali u više navrata da plaćamo, a ovako ćemo o jednom trošku očistiti grad”.

Drugim rečima, uklanjanje nereda koji su napravile partije, platiće građani Pančeva

Naš sagovornik je objasnio na koji način postupa inspekcija u slučajevim kršenja Odluke o zelenim površinama,  Odluke o opštim uslovima i Odluke o održavanja čistoće i uklanjanja otpada.        

„Inspekcija ne može da postupa na osnovu očiglednosti i na osnovu nečije prijave već mora da ima činjenice i dokaze. Kada se radi o plakatu određene političke partije, inspektori su u obavezi da obave razgovor sa odgovornim licem te stranke. On međutim može da negira da su aktivisti te stranke lepili plakate na nedozvoljenim mestima i tada smo mi u ćorsokaku. Ipak, i u tim slučajevima mi imamo ovlašćenja da pokrenemo prekršajni postupak kod Prekršajnog suda, i u tom slučaju sudija saslušava odgovorno lice”, rekao je Milovan Ćorović, i dodao da tokom ove kampanje nije napisana nijedna prekršajna prijava protiv predstavnika stranaka jer, kako je rekao, nije bilo dovoljno čvrstih dokaza.

Jak dokaz bi u ovom slučaju bio da inspektor zatekne lica dok lepe plakate, alit se to prema Ćirovićevim rečima nije dogodilo.  

Gradska inspekcija tokom dvomesečne kampanje političkim partijama nije izrekla nijednu meru, niti sankciju. Kako je izjavio naš sagovornik, bilo je samo usmenih opomena. To praktično znači da političke partije mogu neometano da se reklamiraju, narušavaju izgled grada, a da ne snose nikakve kazne za to.

„Sve političke stranke bile su upozorene da ne lepe plakata svuda, ali su oni i pored toga to radili. Plakati su lepljeni tokom noći i naravno da nam je to svima smetalo jer je grad naružen. Smatram da bi trebalo konkretizovati gradske odluke koje se bave tom problematikom i već sam pokrenuo inicijativu kod gradonačelnika da se to uradi. Prema sadašnjim odlukama lepljenje plakata na privatnim objektima nije sankcionisano, a trebalo bi da bude”, ocenio je Milovan Ćirović.

Prema aktu JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ plakatiranje je dozvoljeno na reklamnim tablama, panoima, bilbordima, i stubovima ispred Gradske uprave Pančevo. Ukoliko se plakat postavi na nekom drugom mestu prema Odluci o zelenim površinama i  Odluci o održavanja čistoće i uklanjanju otpadom za pravno lice predviđena je kazna od 20.000 din, za odgovorno lice 10.000 dinara, za preduzetnika 10.000 dinara, za fizičko lice 10.000. Prema Odluci o opštim uslovima kazne za odgovorno i fizičko lice su nešto niže i iznose 6.000 dinara.

Milovan Ćirović kaže da je bilo do sada slučajeva kažnjavanja građana ili pravnih lica, koja takođe lepe reklamni material na nedozvoljenim mestima, ali je ipak najintezivnije ruženje grada baš u vreme predizborne kampanje.

I. Predić
MarketingNajnovije vesti