Ušće Tamiša u Dunav

Društvo

Javna rasprava o Nacrtu upravljanja vodama za sliv reke Dunav

Izvor: 
Privredna komora Srbije Pon, 26/10/2015 - 08:12


Ministrarstvo poljoporivrede i zaštite životne sredine-Republička direkcija za vode u saradnji sa Privrednom komorom Srbije pozvalo je sve zainteresovane na prezentaciju i aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu.

U skladu sa Zakonom o vodama(Sl.glasnik RS br. 30/10 i 93/12), pripremljen je Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav (preuzmite dokument ). U skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl.glasnik RS br. 135/04 i 88/10), pripremljen je Nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu (preuzmite dokument ). Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu biće predstaljeni na javnoj raspravi, u utorak 27.oktobra 2015.godine u periodu od 11 do 15 h, u prostorijama Privredne komora Srbije, Resavska 13-15, Beograd, u sali 1, u prizemlju. Učešće potvrditi Branki Gagić( [email protected], 011/324-6586) , ili Mariji Lazarević([email protected], 011/201-33-66).
MarketingNajnovije vesti