Društvo

Javni poziv studentima za učešće u meri „Studentska letnja praksa“ u 2023. godini

Izvor: 
Grad Pančevo Pon, 27/03/2023 - 17:39Na osnovu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2023. godinu br.II-05-06-15/2023-8 od 16.03.2023. godine i Zaključka Gradonačelnika grada Pančeva broj II-06-020-2/2023-390 od 22.03.2023. godine, grad Pančevo raspisuje, Javni poziv studentima za učešće u meri „Studentska letnja praksa“ u 2023. godini.

Studentska letnja praksa namenjena je studentima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na fakultetima i visokim strukovnim školama (državnim i privatnim) u Republici Srbiji.

Mera „Studentska letnja praksa“ u 2023. godini omogućava studentima jednomesečnu praktičnu obuku kod poslodavaca tokom jula meseca 2023. godine i mesečnu novčanu naknadu u neto iznosu od 15.000,00 dinara tokom trajanja prakse.

Poslodavci koji su na raspolaganju za obavljanje „Studentske letnje prakse “ u 2023 su:

 

 • Turistička organizacija grada Pančeva
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo
 • JKP „Glogonj“ Glogonj
 • JKP „Zelenilo“ Pančevo
 • Opšta bolnica Pančevo
 • Kulturni centar Pančevo
 • Dom kulture „25.maj“ Dolovo
 • Dom zrdavlja Pančevo
 • JKP „Grejanje“ Pančevo
 • Narodni muzej Pančevo
 • Mašinska škola Pančevo

  

Studenti imaju mogućnost da sami predlože drugog poslodavca (čije je sedište na teritoriji grada Pančeva) kod koga bi želeli da obave studentsku praksu, uz pribavljeno mišljenje i saglasnost predloženog poslodavca. 

Štampane prijave sa navedenom dokumentacijom se podnose ISKLjUČIVO u: Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I  broj 2-4 26000 Pančevo, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, sa naznakom „Studentska letnja praksa u 2023“. 

 
MarketingNajnovije vesti