Foto: pixabay/ilustracija
Društvo

Javni poziv za dodelu nagrada najboljim studentima grada Pančeva

Izvor: 
013info Pet, 16/04/2021 - 12:54Regionalni centar za talente “Mihajlo Pupin” Pančevo i Kancelarija za mlade grada Pančeva pozivaju studente i studentkinje koji su školske 2020/21. prvi put upisali završnu godinu četvorogodišnjih ili dužih studija (drugi stepen studija po Bolonjskom sistemu školovanja) na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

– državljani su Republike Srbije ili imaju status izbeglice ili raseljenog lica,

– imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva, odnosno boravište za lica koja imaju status izbeglog ili raseljenog lica,

– prvi put su upisali završnu godinu studija u školskoj 2020/21. godini,

– imaju prosečnu ocenu tokom svih  godina studiranja najmanje 9,00 i

–  prethodnih godina nisu dobijali nagradu od  grada,

da se prijave na Javni poziv za dodelu nagrada najboljim studentima/kinjama grada Pančeva, za postignite rezultate tokom školovanja i obrazovanja, za školsku 2020/21. godinu.

Kako se navodi na gradskom sajtu, potrebno je da studenti i studentkinje koji ispunjavaju navedene uslove, dostave sledeću dokumentaciju:

1.Prijavu (pisanu u slobodnoj formi) sa kratkom biografijom sa adresom, brojem telefona i imejlom,

2.Obrazac 1 – Izjavu o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti (koja se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Pančeva www.pancevo.rs ili u kancelariji 204) 

3.potvrdu fakulteta o upisu završne godine studija u školskoj 2020/2021. godini,

4.potvrdu fakulteta o prosečnoj oceni tokom svih godina studiranja,

5.kopiju lične karte

Navedenu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom Prijava na Javni poziv za dodelu nagrada najboljim studentima/kinjama grada Pančeva, za postignite rezultate tokom školovanja i obrazovanja,  za školsku 2020/21. godinu, najkasnije do 20.05.2021. godine, Kancelariji za mlade grada Pančeva (Gradska uprava grada Pančeva, 2. sprat, kancelarija broj 204), radnim danima od 9 do 14 časova, ili sa istom naznakom poslati poštom, na sledeću adresu:

Gradska uprava grada Pančeva-Kancelarija za mlade (Kancelarija 204)

Trg kralja Petra I, broj 2-4, 26000 Pančevo

Prijavu dostaviti i elektronskim putem, na imejl [email protected].

Za sve dodatne informacije studenti i studentkinje se mogu obratiti Kancelariji za mlade grada Pančeva, putem telefona 013/308-906 ili mejla [email protected].
MarketingNajnovije vesti