Društvo

Javni poziv za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere: „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave“ u 2023. godini

Izvor: 
Grad Pančevo Pon, 27/03/2023 - 17:33Na osnovu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2023. godinu br.II-05-06-15/2023-8 od 16.03.2023. godine i Zaključka Gradonačelnika grada Pančeva broj II-06-020-2/2023-390 od 22.03.2023. godine, grad Pančevo raspisuje, Javni poziv za učešće srednjih  škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere: „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave“ u 2023. godini. 

Pravo učešća na konkursu imaju srednje škole sa teritorije grada Pančeva, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

Novčana sredstva srednje škole mogu koristiti za :

  • Nabavku opreme, mašina, alata i uređaja, koji su neophodni za izvođenje savremene praktične i projektne nastave, a kojima bi se postigla određena zaokružena „tehničko-tešnološka i projektna celina“. Ovo bi dalje trebalo da doprinese „podizanju kvaliteta nastave“ u školama. Podizanje kvaliteta nastave, od posebnog je značaja u srednjim stručnim školama, koje obrazuju učenike za deficitarna zanimanja;
  • Nabavku opreme za savremeno izvođenje praktične i projektne nastave kao i nabavku softvera koji je neophodan za korišćenje tražene opreme, mašina, alata i uređaja;
  • Uređenje i adaptacija prostora za instalaciju nabavljene opreme (nabavka neophodnog nameštaja, krečenje, elektro-instalacioni radovi i dr.). Iznos sredstava za ove namene ne može biti veći od 20% od ukupnog iznosa traženih sredstava.

Zahtev sa navedenom dokumentacijom podnosi se u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I  broj 2-4 26000 Pančevo, Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, u jednom primerku i elektronskom obliku (na CD-u ili e-poštom na e-mail [email protected] ).

 
MarketingNajnovije vesti