Kniga Foto: pexels
Društvo

JUKOM donirao 500 knjiga zatvoru u Pančevu

Izvor: 
Tanjug Čet, 25/02/2021 - 13:11

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) zainteresovan je za još intenzivniju saradnju i pokretanje novih projekata sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, rekla je predsednica Jukoma Katarina Golubović prilikom posete Kazneno-popravnom zavodu u Pancevu.

Golubović je tom prilikom poklonila 500 knjiga biblioteci ovog zavoda, čiji fond sada ima 4.000 naslova, saopšteno je iz Uprave.

Upravnik KPZ-a Dejan Bakić naveo da je reč o novom zavodu koji je otvoren 2018. godine, sa bibliotekarskim fondom koji se neprestano dopunjuje književnom i stručnom literaturom.

Bakić je ukazao da osuđena lica imaju na raspolaganju i pravne propise - Krivični zakonik, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, kao i podzakonska akta i priručnike koje je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija izradila uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Osim beletristike, svi zavodi poseduju i pravnu literaturu kako bi osuđenici imali pristup zakonskim dokumentima koji regulišu njihova prava i obaveze. Materijal je preveden na više stranih jezika i jezike nacionalnih manjina kako bi se sprečila eventualna diskriminacija zbog moguće jezičke barijere.

Zavodi poseduju zavidan bibliotekarski fond koji broji nekoliko desetina hiljada knjiga, a od toga najveći kazneno-popravni zavodi imaju više od 40.000 naslova - KPZ u Sremskoj Mitrovici 14.100 knjiga, zavod u Požarevcu (Zabeli) 13.500, Niš 5.500, KPZ u Beogradu 4.000, a Okružni zatvor u Beogradu 3.550.
MarketingNajnovije vesti