Radovi
Društvo

Koliko Pančevo košta izgradnja i održavanje lokalnih ulica u javno privatnom partnerstvu

Izvor: 
013info Pon, 20/12/2021 - 10:29Do polovine ove godine firmi koja obavlja poslove javno privatnog partnerstva na izgradnji, održavanju lokalne putne infrastrukture Grad Pančevo isplatio je 229,8 miliona dinara, od fakturisanih 276,5 miliona dinara. Ta privatna firma BPA DPN DOO za pola godine u 2021. godini poslovala je sa dobitkom od 87,9 miliona dinara.

„Kako je završeni deo radova fakturisan od strane izvođača radova, u bilansu je prikazan kao trošak, a za taj deo troškova BPA je prikazao prihode koji nisu fakturisani u iznosu od 696.154 (hilj.rsc) i koji će se Pančevu fakturisati u narednih 108 meseci“, navedeno je.

Javno privatno partnerstvo za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalnih puteva sa javnim plaćanjem za grad Pančevo realizuju BPA DPN DOO, čiji su članovi Sremput i Baumaister.

Oni su podenli izveštaj šta je urađeno, od 24. avgusta 2020. Do 30. Juna 2021. godine.

Privatni partner ima pravo na ukupnu fiksnu naknadu „za obezbeđivanje dostupnosti putne infrastrukture za ceo periiod trajanja ugovora od 10 godina u ukupnom iznosu od 20,6 miliona evra bez PDV-a, odnosno 24,7 miliona evra sa PDV-om, u dinarskoj protivvrednosti“, a pride od oktobra prošle godine koristi i gradko zemljište na 4 parcele, u periodu od 10 godina.

Komisija koja prati realizaciju ovakvog partnerstva konstatovala je da su radovi izvedeni po propisima i pravilima struke i po Ugovoru, da se rokovi poštuju, i da je njihova do sadašnja vrednost 5,98 miliona evra bez PDV-a.

Konstatuje se da je „privatni partner uspeo da završi 26 ulica u dužini od 18.228,59 metara, i površini od 76.541,14 metara kvadratnih, što je oko polovine ugovorene dužine i povrine ulica“.

Prvatni partner radove je počeo 14. septembra 2020., a presek urađenog je od 24. decembra 2021. godine.

U Glogonju su urađene tri ulice dužine 3,7 km, a prostora 18,8 hiljada m2, u Banatskom Novom Selu je šest ulica u dužini 5,1 km sa površinom od 22,6 hiljada m2, u Banatskom Brestovcu četiri ulice dužine 2 hiljade metara i površine 7,1 hiljada m2, u Starčevu pet ulica dužine 3,2 km a površine 11,8 hiljada m2,  u Omoljici pet ulica u dužini 1,9 km i površini od 7,2 hiljada m2, u Pančevu u naselju Misa tri ulice dužine 2 km i površine 8,8 hiljada m2.

Privatni partner navodi da je  „završena većina ulica na kojim je predviđena rehabilitacija“ i to:

U Dolovu četiri ulice dužine 3,9 km i površine 20,1 km, u Jabuci tri ulice dužine 680 metara i površine 5 hiljada m2, u Kačarevu tri ulice dužine 1,5 km i povrine 4,2 hiljade m2, u Ivanovu šest ulica u dužini 2 km i površini 7,1 hiljada m2, u MZ Karaula tri ulice dužine 1,8 km i površine 6,1 hiljada metara m2, u Starčevu jedna ulica od 600 metara i površine 1,9 hiljada m2, i na MZ Stari Tamiš ulica dužine 435 metara i površine 1,3 hiljada m2.

 

 
MarketingNajnovije vesti