Društvo

KOVIN: Učenici u projektu "Nastava u realnom prostoru"

Izvor: 
013info Sub, 07/05/2022 - 09:00


Učenici šestog razreda kovinske “Zmajeve” osnovne škole, u okviru projekta “Nastava u realnom prostoru”, časove Tehnike i tehnologije imali su na lokalitetu nekadašnjeg vojnog utvrđenja i najveće makete toka Dunava na svetu.

“Na desetak minuta udaljeno od škole prema Dunavu nalazi se lesno uzvišenje, na kome su pronađeni artefakti još iz neolita. Utvrđenje, koje se danas zove Stari Grad, je postojalo još u rimsko doba jer su tu pronađeni novčići sa raznim likovima uključujući i Julija Cezara. Opeka od koje je sazidano utvrđenje je nosila žig VII Klaudijeve legije, a pretpostavlja se da se utvrđenje zvalo Kontra Margum  jer je bilo smešteno nasuprot ušća Velike Morave u Dunav. Početkom 18. veka je, uslovljeno mirovnim sporazumom između Austrije i Turske, srušena kovinska tvrđava. Kako ostaci kovinske tvrđave imaju starus kulturno istorijskog spomenika, učenicima je u tom realnom prostoru na kome su se nalazili prezentovana prošlost njihovog mesta i istorija graditeljstva. Sve su to mogli da vide i putem nastavnih sredstava, ali hodati po prostoru gde su pre mnogo vekova boravile rimske legije, kako kažu učenici, je poseban doživljaj.

Odlukom da se izgrade hidro elektrane na Đerdapu pojavila se potreba da se napravi poslovni prostor za stručnjake hidrogradnje. Upravo na tom prostoru sazidana je zgrada u kojoj su oni radili sve do završetka projekta. Tada je nastala i maketa toka Dunava,  jedinstvena i najveća maketa toka Dunava na svetu. Pre početka izgradnje HE Đerdap, 1964. godine, neophodno je bilo naučno, stručno, arhitektonski i građevinski prikazati kako će izgradnja hidroelektrane „Đerdap“ uticati na tok Dunava i njegovo priobalje, naročito od brane uzvodno do ušća Tise u Dunav. Maketa je izlivena od betona, duga je 146 metara sa vernim prikazom rečnog korita druge po veličini evropske reke, gde su prikazana dubina, širina, meandriranje, rukavci, ade, pritoke. Dugo vremena devastirana, 2018. godine lokalna samouprava rekonstruisala je maketu i prateći mobilijar, sanirano je rečno korito, popravljene su pumpe za vodu, uređene staze duž makete, ceo tok je obeležen rasvetom svih tačaka toka koje predstavljaju gradove kroz koje prolazi Dunav u našoj zemlji od Kladova do Slankamena, sa svim pritokama. Učenici su celu maketu analizirali zato što već od narednog časa ulaze u gradnju male makete u učionici.

Već naredne nedelje nastavlja se ovakva nastava u realnom prostoru kao završetak jednosemestarskog projekta “Ornamentika u srpskoj srednjevekovnoj sakralnoj arhitekturi” koji je dobio priznanje "Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom" Europeane, internet portala koji pruža pristup različitim tipovima sadržaja kulturnog i naučnog nasleđa Evrope. Učenici će obići obližnji hram SPC posvećen Svetim Arhangelima Mihajlu i Gavrilu sa posebnom pažnjom na uočavanju njegove ornamentike, posebno oltarske.”, kaže autor i voditelj ovog projekta, profesor Dejan Kreculj.
MarketingNajnovije vesti