Foaje KCP
Društvo

Kulturni centar Pančeva nabavlja stolice za foaje

Pančevo, Čet, 12/12/2019 - 08:59
Vladimir Đoković


Foaje Kulturnog centra dobiće nove stolice. Na javnu nabavku javio se samo jedan ponuđać, firma Geppetto sa prihvatljivom ponudom pa će stolice biti isporučene za 560.000 dinara sa PDV-om. Bez PDV-a cena je 466.666 dinara.

Stolice će biti metalne i tapacirane, odgovarajućih dimenzija i traženog izgleda. Kriterijum za izbor bila je “najniža ponuđena cena”. Komisija koja je sprovodila javnu nabavku konstatovala je da “uzorak stolice odgovara tehničkim specifikacijama navedenim u konkursnoj dokumentaciji”.
MarketingNajnovije vesti