Novac
Društvo

Lokalna fondacija Pančevo raspisala konkurs za udruženja i neformalne grupe

Izvor: 
013info Uto, 27/04/2021 - 09:13Lokalna fondacija Pančevo organizuje konkurs kako bi finansijski podržala lokalne inicijative na čitavoj teritoriji Pančeva.

- Verujemo da stanovnici svakog grada, naselja ili komšiluka najbolje znaju kako treba da organizuju svoj život i svoje okruženje, i da udruženi i aktivni mogu da donesu promenu na bolje, za sve. Takođe verujemo da svaka zajednica ima puno resursa na raspolaganju – ljude, znanje, vreme ili novac, koje može da iskoristi i unapredi kako bi učinila život boljim za ljude u svom okruženju, navedeno je u dopisu fondacije.

Inicijative koje će podržati kroz ovaj program nisu tematski ograničene, mogu se realizovati u oblastima kao što su kultura, obrazovanje, umetnost, ravnopravnost, ljudska prava, unapređenje i zaštita životne sredine, javno zdravlje, informisanje zajednice, i sve druge koje kao važne odredi sama zajednica.

Kroz inicijative se mogu realizovati različite aktivnosti. Evo nekoliko primera, a lista je ograničena samo maštom i kreativnošću predlagača: uređenje javnih prostora, online/offline događaji (u oblasti kulture, umetnosti, građanskog aktivizma, itd.), radionice, obuke, aktivnosti zagovaranja, izrada i objavljivanje publikacija, video i audio materijala i online sadržaja; prikupljanje mišljenja i stavova građana, organizacija sportskih aktivnosti, izrada alata i/ili umetničkih predmeta, i sve druge aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima konkursa i željenih rezultata predloženih inicijativa.

S obzirom na Kovid-19 epidemiju, sve aktivnosti moraju biti osmišljene i realizovane u skladu sa važećim epidemiološkim merama.

Ko može da se prijavi?

Lokalna fondacija Pančevo podržaće udruženja građana i neformalne grupe koje:

  • aktivno deluju na teritoriji Grada Pančeva – urbanim naseljima i/ili naseljenim mestima
  • pokreću i uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti
  • zastupaju opšte interese svoje zajednice
  • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženje)
  • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane. Članovi i članice neformalne grupe moraju imati najmanje 14 godina, a barem jedna osoba mora biti punoletna. Svi maloletni članovi i članice moraju imati saglasnost roditelja/staratelja za sprovođenje projekta.

Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano udruženje (stambena zajednica), ali i kao neformalna grupa. Na vama je da odaberete model.

Koliki je iznos donacije?

Na raspolaganju je ukupno 705.000,00 dinara, a maksimalni iznos donacije koji će biti dodeljen pojedinačnim inicijativama iznosi od 60.000,00 do 120.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Projekat može trajati do šest meseci.

Ograničenja u korišćenju donacije

·       Sredstva od donacije ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima.

·       Sredstva od donacije ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih stranaka, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, aktivnosti koje se odnose na zagovaranje određene religije, aktivnosti usmerene isključivo na sticanje prihoda, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele.

·       Sredstva od donacije ne mogu biti namenjena za renoviranje prostorija koje nisu u vlasništvu udruženja koje sprovodi inicijativu, izgradnju i infrastrukturne radove osim građevinskih radova malih razmera koji će podstaći uključivanje zajednice, kupovinu opreme osim u slučajevima kada je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i omogućava dalju održivost. Neformalne grupe ne mogu ni u kom slučaju koristiti dodeljena sredstva za kupovinu opreme zbog pitanja vlasništva nad opremom.

 

Kako da se prijavite?

Popunite Formular za prijavu koji se nalazi OVDE, i pošaljite je elektronski, na adresu: [email protected]. Prijave možete poslati najkasnije do 26. 05. 2021, do 23:59 časova.

Koji su kriterijumi za selekciju?

Odbor za donacije će se rukovoditi sledećim kriterijumima pri odabiru inicijativa:

  • Važnost problema - da li je problem kojim se bavite važan za zajednicu i da li predloženo rešenje može da ga reši?
  • Nivo i način aktivnog uključenja zajednice - da li aktivnosti u različitim fazama (od osmišljavanja do sprovođenja projekta) podrazumevaju kontakte sa članovima šire zajednice, tj. ohrabruju i uključuju različite grupe ljudi da se uključe.
  • Dobrobit koju će zajednica imati od projekta - da li projekat ima potencijal da donese pozitivne promene u zajednici i koliko će trajati po završetku inicijative?
  • Nivo do kog je inicijativa prepoznala resurse zajednice, u kojoj meri ih koristi i razvija.
  • Povezanost i realističnost ciljeva, aktivnosti i budžeta - da li će predložene aktivnosti dovesti do željenog cilja i da li su predloženi troškovi su u skladu sa planiranim aktivnostima?

 Tokom izbora inicijativa, vodiće se računa o tome da inicijative dolaze iz različitih delova grada (urbana naselja i naseljena mesta/sela), kao i one koje predlažu i sprovode nove i inovativne pristupe u zajedničkom delovanju.

Više informacija OVDE:

 MarketingNajnovije vesti