Vetro turbina Foto: pexels
Društvo

Menja se plan detaljne regulacije za vetropark Bela Anta u Dolovu

Izvor: 
ekapija Sre, 20/04/2022 - 11:36Da li će Pančevo uskoro dobiti dugo najavljivani vetropark Bela Anta u Dolovu? Pre šest godina, kompanija Wellbury-Bela Anta d.o.o. iz Beograda dobila je lokacijsku dozvolu za projekat izgradnje vetroparka "Bela Anta" od 120 MW u Dolovu kod Pančeva.

Sada se ide korak dalje. Na sednici održanoj u martu, Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva doneo je odluku o izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna plana detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području Bela Anta u Dolovu na životnu sredinu.

Cilj izrade izmena i dopuna plana je stvaranje planskog osnova za uređenje i izgradnju vetrogeneratora (u okviru elektro-energetske infrastrukture), u delu kojim se definiše broj i snaga pojedinačnih vetrogeneratora, na način da omogući realizaciju plana savremenim tehnologijama, navodi se u Odluci. Jedinična snaga vetrogeneratora iznosi do 6,5 MW, dok se visina vetrogeneratora zadržava kao u osnovnom planu i iznosi do 200 metara.

Vetropark Bela Anta je jedan od brojnih projekata koji se razvija na teritoriji Pančeva

Izveštaj o strateškoj proceni Plana na životnu sredinu izradiće stručni tim sastavljen od lica sa licencama odgovarajuće struke potrebne za sveobuhvatnu analizu elemenata strateške procene.

Rok za izradu izveštaja je 120 dana od dana donošenja Odluke objavljene u Službenom listu Grada Pančeva 17. marta. Sredstva za izradu izveštaja obezbediće Wellbury-Bela Anta d.o.o Beograd, piše Ekapija.

Kako se navodi u Odluci, cilj zbog kog se pristupa izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna plana na životnu sredinu je donošenje kriterijuma za utvrđivanje mogućnosti značajnih uticaja na životnu sredinu realizacijom planskog dokumenta.

Vetropark Bela Anta je jedan od brojnih projekata koji se razvija na teritoriji grada Pančeva. Prema podacima Elektromreža Srbije, u našoj zemlji se razvija veliki broj vetroelektrana i solarnih parkova ukupne snage veće od 12 GW.
MarketingNajnovije vesti