Foto: Facebook/Grad Pančevo
Društvo

Nove odluke Skupštine grada Pančeva

Izvor: 
013info Pet, 26/11/2021 - 15:46Skupština grada Pančeva danas je održala 16. sednicu na kojoj su odbornici, između ostalog, usvojili Predlog odluke o prosečnim cenama kvadratnog metra različitih vrsta nekretnina na osnovu kojih će se naplaćivati porez na imovinu, kao jedan od ključnih gradskih prihoda, ali i odluku o novom produženju roka realizacije ugovora za rekonstrukciju sistema javnog osvetljenja.

Odbornici su na današnjoj sednici usvojili Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 3 u Pančevu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom  mestu Pančevo, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije  Hipodrom u Pančevu i Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Pančeva, saopšteno je na sajtu Grada.

Takođe, usvojen je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa br. 5. Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa led tehnologijom na teritoriji grada Pančeva, kojim se produžava rok realizacije ugovora, odnosno perioda implemetacije od 120 dana.

Kako se navodi na sajtu Grada, usvojen je i Predlog odluke o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu oktobar 2020. – septembar 2021. godine, Predlog odluke o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2021. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone, Predlog odluke o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i zidanim garažama grada Pančeva i Predlog odluke o usvajanju Predloga teksta Sporazuma o ustupanju obavljanja dela poslova pravobranilaštva između grada Pančeva i opštine Alibunar.

Odbornici su, između ostalog, usvojili i predloge odluka o izmenama odluka o osnivanju Narodnog Muzeja Pančevo, Gradske biblioteke Pančevo, Doma omladine Pančevo, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančevo i predloge odluka o osnivanju domova kulture u naseljenim mestima, zatim predloge rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta katastarskih parcela, ali i predloge rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskih odbora srednjih i osnovnih škola na teritoriji grada Pančeva.

 
MarketingNajnovije vesti