Deca na mostu Foto: pxfuel
Društvo

Od petka prijave za naknadu troškova za boravak dece u privatnom vrtiću u Pančevu, broj ograničen mesta

Izvor: 
013info Sre, 29/06/2022 - 18:54Gradska uprava grada Pančeva raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada za period od 1. septembra tekuće do 31. avgusta 2023. godine, saopšteno je na zvaničnom portalu grada.

Zahtev i drugu potrebnu dokumentaciju je moguće podneti od sutra, 1. jula, pa do popune kapaciteta, a za ostvarivanje prava u školskoj 2022/2023. godini zahtev se ne podnosi za dete koje je već upisano u privatnu predškolsku ustanovu u skladu sa Odlukom.

U Javnom pozivu koji je uputio grad navodi se da će, u skladu sa obezbeđenim sredstvima u budžetu grada Pančeva, dostavljenim potvrdama i informacijama o slobodnim kapacitetima PU „Kefalica“, se izdavati ograničen broj potvrda o ostvarenom pravu, i to za najviše 42 dece.

Dodaje se da prema podacima koje je dostavila ova privatna predškolska ustanova kapacitet vrtića je 24 mesta u jaslenoj grupi i 18 u obdanišnoj.

Uslovi  ostvarivanja prava

Pravo na naknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi može da ostvari roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj pod uslovom da je državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji grada Pančeva, strani državljanin sa boravištem na teritoriji grada Pančeva ili izbeglo, odnosno interno raseljeno lice sa boravištem na teritoriji grada Pančeva.

Takođe, navodi se das u uslovi i da je podnet zahtev za upis deteta u Predškolsku ustanovu „Dečja radost“ Pančevo ili u jednu od osnovnih škola koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva, ali da zbog nedovoljnog kapaciteta dete nije moglo da se upiše, kao i da privatna predškolska ustanova prema raspoloživim kapacitetima može upisati dete.

Pravo na naknadu dela troškova boravka dece u privatnom vrtiću ostvariće dete sa konačne liste čekanja po završenom upisu u Predškolsku ustanovu „Dečja radost“ Pančevo ili u jednu od osnovnih škola koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva, prema broju i datumu podnošenja zahteva na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

“U broj dece iz prethodnog stava uračunavaju se i deca koja su već upisana u privatnu predškolsku ustanovu u skladu sa tada važećom odlukom grada Pančeva o naknadi dela troškova”, navodi se u Javnom pozivu.

Dokazi

Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, na jedinstvenom obrascu koji se preuzima na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs  ili u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I br. 2-4.

Uz zahtev se prilaže i potvrda Predškolske ustanove „Dečja radost“ Pančevo ili jedne od osnovnih škola koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva, da je dete na  listi čekanja i da nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta ove ustanove, potvrda privatne predškolske ustanove da se dete može upisati u konkretnu vaspitnu grupu ove ustanove prema njenim raspoloživim kapacitetima, fotokopija lične karte (izvod iz čitača) ili fotokopija pasoša sa dokazom o boravištu za stranog državljanina ili izbegličke  legitimacije, odnosno  legitimacije raseljenog lica sa potvrdom boravišta, izvod iz matične knjige rođenih za dete i rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja ili hranitelja.

Rok

Roditelji čija su deca na listi čekanja u PU „Dečja radost“ Pančevo sa potvrdom o toj činjenici, izdatoj od navedene ustanove, kao i sa potvrdom PU „Kefalica“ Pančevo mogu, počev od 1. jula 2022. godine, podnositi zahtev za ostvarivanje prava sa drugom potrebnom dokumentacijom u Gradskom uslužnom centru, na šalteru broj 9, a do popunjavanja kapaciteta, odnosno za najviše 42 dece.

Pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Pančeva  u formi potvrde, utvrđuje Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva i priznaje se počev od 1. septembra tekuće godine, odnosno od dana početka korišćenja usluga do 31. avgusta naredne godine, osim za decu koja su već upisana u privatnu predškolsku ustanovu u skladu sa Odlukom.

 
MarketingNajnovije vesti