Društvo

Odluka u proceduri usvajanja

Pančevo, Pet, 04/12/2015 - 23:50
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST POVODOM JAVNOG OBRAĆANjA UDRUŽENjA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINjAPovodom javnog obraćanja Društva za zaštitu životinja i prirode “Ekolibrijum” iz Pančeva i nekoliko udruženja građana sa teritorije Srbije, u svojstvu koordinatora Stručnog tima za rešavanje problema napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Pančeva želim da upoznam javnost sa sledećim činjenicama:

Gradski tim za 8 godina svog postojanja ustrojio je Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Pančeva,  znatno pre donošenja Zakona o dobrobiti životinja. Ista je usvojena od strane Skupštine na sednici održanoj 26.10.2011. godine i gradske institucije su započele sa njenom primenom, po čemu je grad Pančevo među prvim lokalnim samoupravama koje su se upustile u rešavanje ovog problema. Pojavom problema naknada za ujede pasa i mačaka, koje su isplaćivane u višemilonskim iznosima, gradski tim je takođe reagovao i predložio Odluku o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete  usled ujeda napuštenih pasa ili mačaka, koji je usvojila gradska skupština i na osnovu kojeg je formirana i posebna komisija. Kao rezultat ove aktivnosti, iznosi koji se isplaćuju su višestruko smanjeni, a broj prijava je znatno manji. Tim je predložio i novu odluku,  i ista je u proceduri usvajanja, očekujemo da bude doneta na sledećoj sednici Skupštine grada Pančeva. U  međuvremenu, do stupanja  navedene odluke na snagu Gradsko veće će usvojiti zaključak koji će omogućiti građanima koji uz poštovanje svih uslova na svojim imanjima imaju više od trenutno dozvoljenog broja pasa i mačaka, da nastave njihovo nesmetano zbrinjavanje, jer na taj način pomažu i sprovođenju gradske strategije. Na predlog Tima, Skupština je usvojila Odluku o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene ("Sl. list grada Pančeva" br. 29/14 i 28/15) kojima je omogućeno postavljanje kućica za pse i mačke na javnim površinama. Na ovaj način zaokružena je strategija rešavanja ovog problema,  koja za rezultat ima preko 250 pasa i mačaka u sistemu “Uhvati i pusti”, više desetina volontera koji o istim na terenu vode računa o higijeni i ishrani, a u toku je izrada i ostavljanje većeg broja kućica na niz lokacija u gradu. JKP “Higijena” u budžetu za 2016. planira sredstva kojima će omogućiti rad “Zoohigijene” u skladu sa propisima, a doći će do proširenja prihvatilišta, kao rezultat akcije Tima na zbrinjavanju vukova koji su do sada bili smešteni na istom prostoru. Komunalna inspekcija planira niz aktivnosti na pojačanoj kontroli vlasničkih pasa i kažnjavanje nesavesnih građana.

Svima je jasno da je grad Pančevo daleko odmakao u rešavanju problema napuštenih pasa i mačaka u odnosu na druge lokalne samouprave u Srbiji, što je više puta pohvaljeno od relevantnih faktora u zemlji i nostranstvu. Najavljeni protest, ne može se okarakterisati kao dobronameran budući da je organizovan od strane osoba koje su svojim sugestijama mogle doprineti rešavanju problema, posebno imajući u vidu napore koji je tim do sada uložio i rezultate koji su postignuti. Grad Pančevo nastavlja sa aktivnostima  usmerenim na rešavanje  problema napuštenih pasa i mačaka u ukupnoj brizi sa nesmetanim funkcionisanjem svih komunalnih i drugih segmenata lokalne samouprave, svesni da je briga o bezbednosti i zdravlju građanja Pančeva na prvom mestu.

u Pančevu  4. decembra 2015. god. 

Član Gradskog veća grada Pančeva i koordinator Stručnog tima  za rešavanje problema napuštenih pasa i mačaka                                                                                    

Vladimir Delja

 
MarketingNajnovije vesti