Miloš Ćorlomanović u Kini
Društvo

Pančevac, usavršavajući u Kini lek za rak, otkrio da voda ima svest

Pančevo, Čet, 04/10/2018 - 08:13
Aleksandar StojkovićDr Miloš Ćorlomanović je fiziku studirao u Beogradu na PMF-u, a doktorirao je na Univerzitetu Zapadne Australije u Pertu. Pre pola decenije je počeo da radi istraživanja o vodi.

- Radio sam na institutu koji je imao prostorije pri institutu Mihajlo Pupin, kasnije sam sarađivao sa ruskim institutom Divijevsk, gde se takođe rade ovakva istraživanja. Shvatio sam da je to jako bitna tema ovim „globalnim igračima“.

Miloš je uporedo sa istraživanjem vode počeo da projektuje uređaje iz oblasti biomedicine. Sa  grupom mlađih naučnika istraživača u Srbiji je pokrenuo osnivanje centra Instituta za napredna istraživanja „Nikola Tesla“. Ubrzo je došao u kontakt sa predstavnicima kineske vlade koji su zaduženi za farmakološku proizvodnju i finansiranje i istraživanje iz oblasti biomedicine.

Zbog zasluga za unapređenje kineskog leka protiv kancera, Kinezi su mu 7.jula 2017. dodelili titulu akademika.

- Radio sam u Institutu prirdnih nauka Lunćing Pekinškog univerziteta Kineske akademije nauka, čije su laboratorije u strogo vojnoj oblasti na periferiji Pekinga. U Kini uopšte nije lako postati akademik, pogotovo ako ste stranac.

Kao što rekosmo Miloš u Kini radi na usavršavanju leka za rak.

- U ta istraživanja su uključeni čitavi timovi naučnika iz raznih oblasti. Od ljudi koji istražuju protozoaste alge, koje su osnova tog leka, pa do ljudi koji projektuju, u farmakološkom smislu, kako će ta tableta da izgleda. Ja sam radio na programabilnosti kristalnih struktura unutar sastava tog leka, jednog oblika želatinaste šećerne strukture koje je moguće, kao i bilo koji kristal, kvantnim putem programirati. Taj lek će tek kroz nekoliko godina biti u širokoj upotrebi. Da, lek protiv kancera postoji. Takođe postoji i lek protiv AIDSa i ta istraživanja su mi poznata, ali nisam direktno učestvovao u njima. Primena toga zahteva određeno vreme.

 

Miloš Ćorlomanovi
Foto: Tamara Mićanović
milos_corlomanovic_3.jpg

 

Tokom rada na usavršavanju ovog leka, došao si do novog otkrića. Šta je u pitanju?

- Voda nije samo H2O. Destilovana voda u laboratorijskim uslovima to i jeste, međutim voda u prirodi ima još jednu osobinu koja se naziva „klaster“ ili roj. Molekuli vode se skupljaju u rojeve. Osnovna struktura se sastoji od 14 molekula H2O i gradi jednu trostranu piramidu. Ovi klasteri se skupljaju globalniji klaster koji je poliedar čiji oblik zavisi od toga kakva je informacija usmerena prema vodi.

Dok sam istraživao u Jentaiju, obilaznom metodom detekcije vode, koja je bila poznata decenijama, otkrio sam metod koji doslovno sluša vodu, takvu kakva jeste, prvobitnu – nepromenjenu, ne koristi niti snažna elektromagnetna zračenja, niti zamrzavanje vode. Novi način da se iz vode koja je zapamtila neku informaciju, ta informacija izvuče.

 

Voda će upamtiti bilo koju informaciju. Ako mi odašiljemo biofotonsku energiju prema vodi ona će to zapamtiti. U tome je tajna osveštavanja vode, recimo. Najviše u tim istraživanjima je otišao dr Msaru Emoto. On je otkrio da voda na koju utiču „pozitivne misli“ ima harmoničnu strukturu, dok voda na koju utiču razorne misli ima strukturu od izlomljene do nekakvih amorfnih tipova.

Nakon ovog otkrića, Miloš je uspeo i da usavrši opremu kojom „sluša vodu“.

- U pitanju je specijalna komora za malu količinu vode, u koju ne probija ili je hiljadama puta umanjeno spoljno magnetno polje. U vodu se uranja sonda koja skuplja taj signal koji voda šalje i podaci se smeštaju u računar.

Voda ima neki svoj signal. Neke frekvencije koje emituje. U dodiru sa nekom supstancom ili poljem taj signal se menja u zavisnosti od te supstance ili polja. Taj signal stiče neki individualni opis koji je karakterističan za tu supstancu ili polje. Ona se uvek menja na taj način. To nam daje mogućnost da ovo primenimo u nuklearnoj magnetnoj rezonanci. Ove informacije je moguće pamtiti pomoću kućnih računara i kasnije ubacivati u druge kristalne strukture kao što je, recimo voda. Dakle voda se može kasnije programirati ovim putem.

Drugo moje otkriće se odnosi na „živu vodu“, vodu uzetu iz okolnih ekosistema. Ta voda ima neka druga svojstva. Ta voda se ponaša svesno. Većina mojih kolega se ne slaže s tim. Oni me smatraju „jeretikom“. Ova voda odašilje frekvencije koje su u opsegu ljudskog glasa. Tog dana voda je meni progovorila. Nisam ja to čuo, ali sam mogao da oscilometrijski zabeležim.

Ja sam, zapravo, uspeo da otkrijem da u nekoj materiji koja nije biološki sistem, ono što mi smatramo mrtvom materijom, postoji svest. Svest nije ekskluzivna za biološke sisteme, ona postoji i u kristalnim strukturama, a voda kao najčistiji prirodni kristal može da prenosi kompleksne informacije, mnogo složenije nego što ljudi prenose u svojoj komunikaciji. Verovatno još dugo vremena nećemo moći da razumemo azbuku vode.

Jedan tvoj pronalazak se odnosi na način da ti u vodu zapišeš informaciju?

- Tako je. Ja mogu da informaciju koja je sačuvana u memoriji mog računara, preko kvantnog generatora, ponovo upišem na vodu koja je, da tako kažem „blanko“, bez informacija. Informacija u vodi neće ostati večno, jer voda koja se ne kreće gubi informaciju. Voda bi, recimo, mogla da se koristi i u stvaranju veštačke inteligencije.

Miloš će na sajmu u Novom Sadu predstaviti i svoj pronalazak iz oblasti biomedicine.

- To je pronalazak koji se tiče biomagnetne rezonance. U pitanju je kombinovana naprava koja je u jednom svom delu i kvantni generator, a služi za lečenje ljudi. U našoj zemlji se ona tretira kao pomoćno medicinsko sredstvo.

Uređaj za slušanje vode koji sam usavršio još nije za širu upotrebu. On će, za sada, ostati u laboratorijama. Ja moram da ispoštujem i svoje partnere u Kini.

Ti smeš da pričaš o svojim istraživanjima, ali samo do određene granice?

- Ja ne smem da iznosim tehničke detalje. Kinezi hoće, bar u neko prvo vreme, da imaju monopol nad rezultatim istraživanja. Kina je na nekin način i izopštena iz međunarodnih istraživanja, jer su ti njihovi sistemi podvrgnuti vojnoj kontroli. Kina sada radi stvari kao što su nekada radile Sjedinjene Američke Države, samo na dosta konstruktivniji način. Dosta naučnika se iz SAD prebacilo u Kinu.

 

Miloš Ćorlomanović u Kini
Foto: Privatna arhiva
milos_corlomanovic_2.jpg

 

Srbi su u svetu vrlo priznati naučnici?

- Prošle godine je Kina organizovala jednu međunarodnu konfereniciju na kojoj se moglo videti da Srbi, ne samo da rade u više međunarodnih timova, nego su i vođe tih timova i istraživanja. Oni sami postavljaju teorije i koncipiraju eksperimente. Ja znam naše ljude koji su vodeći stručnjaci u Kini, SAD, Australiji, Brazilu i Kanadi.

Čuli smo da radiš za kinesku vladu, šta radiš u Pančevu?

- Nisam neko koga drži mesto. Nikada nisam duže od dve godine bio na nekom projektu. Postaje jednolično i dosadno i čovek treba da završi projekat do određenog vremena. Već sam u traženju nečeg novog. Ovde sam zato što hoću  neke dobre stvari koje sam video u Kini primenim i kod nas. Da bih pomogao našim ljudima. Recimo da hoću našim ljudima da donesem nešto što je otkriveno u vrlo kontrolisanim uslovima i što ni tamo gde se to desilo neće biti odmah primenjeno.

Ima li zainteresovanih?

- Ima i to su ljudi zainteresovani za dve glavne oblasti kojima se bavim: istraživanja vode i biomedicina.

Dr Miloš Ćorlomanović će u petak, 5. oktobra, od 19 sati, u Gradskoj biblioteci Pančevo, održati predavanje „Voda osnov života“.

 
MarketingNajnovije vesti