Aerodrom Pančevo
Društvo

Pančevački aerodrom ne može biti putnički i teretni. Evo i zašto

Pančevo, Uto, 21/01/2020 - 08:02
Vladimir Đoković


Generalni urbanistički plan Pančeva čije izmene i dopune su na javnom uvidu analizira i potencijale vazdušnog saobraćaja. Kako se konstatuje potrebe za razvojem posebnog vazdušnog pristaništa za javni, putnički i teretni, saobraćaj su male.

Ocenjuje sa da se vazdušni saobraćaj može razvijati samo na lokaciji Nove Utve i iako prostorne mogućnosti dozvoljavaju proširenje i razvoj aerodrome postoje krupni nedostaci.

Lokacija je preblizu gradu jer bi trebalo da bude na minimum 5 kilometara od grada, pista je nedovoljne dužine – sada je oko 750 metara, i postoji mogućnost samo jednog uzletno-sletnog pravca.

Sadašnji aerodrom lociran u Utvi služi poljoprivrednim avionima i u sportsko-rekreativne svrhe pa je planiran dalji razvoj aerodrome kao sportskog.

“U okviru aerodromskog kompleksa Utva razvijaće se sve funkcije ovakve vrste aerodrome kao i kompatibilne namene” – konstatuje se u GUP-u.
MarketingNajnovije vesti