Tamiš Pančevo
Društvo

Pančevački GUP za 21. vek: Marina na ušću, linije do Beograda i Novog Sada - pristanište kod Crvenog magacina

Pančevo, Sub, 18/01/2020 - 13:55
Vladimir ĐokovićPlan izmena Generalnog urbanističkog plana Pančeva koji je na javnom uvidu bavi se i rečnim saobraćajem pa predviđa otvaranje linijskog putničkog saobraćaja do Beograda, kao i sezonske linije ka Novom Sadu i Đerdapu, a polazilo bi se sa “pristaništa za putničke brodove na Tamišu”.

“Planom je potrebno predvideti izgradnju rečne marine, kako za rečne brodove na ušću Tamiša u Dunav (obzirom na atraktivnost Pančeva - blizinu starog gradskog jezgra i ostale turističke ponude), tako i za potrebe vlasnika plovila iz Pančeva na Tamišu”, navodi se u dokumentu.

Primećuje se i da bi industriji oko Pančeva najpogodniji bio transport robe vodom.

“Međutim, analiza robnih tokova na teritoriji regiona robno transportnog centra Pančevo, pokazuje još uvek neracionalnu podelu rada na različite nosioce transportnih usluga. Drumski transport ima dominantno učešće (60-62%), železnički (22-23%) a vodni (15-18%)”, navodi se i da “za razvoj rečnog saobraćaja na teritoriji grada Pančeva postoje povoljni prirodni uslovi” a primer je pristanište Luka "Dunav" Pančevo gde postoje prirodni uslovi za korišćenje rečno - morskih brodova do 5000t nosivosti.

Prognoze za Luku su da se očekuje da dostigne 10 miliona tona godišnje izmanipulisanog tereta.

“Otvaranjem luke za međunarodni saobraćaj, kao i veoma dobra opsluženost svim vidovima transporta stvoreni su osnovni preduslovi za otvaranje slobodne carinske zone na lučkom kompleksu. Potencijalna površina lučkog kompleksa iznosi oko 220 ha, na kojoj bi se dobrom organizacijom moglo locirati niz manjih proizvodnih kapaciteta za prizvodnju robe namenjene izvozu”, smatraju urbanisti.

Spominju se i “interna pristaništa RNP-a i HIP "Azotare" koj će se izgrađivati prema potrebama i razvojnim mogućnostima ovih organizacija”, gde urbanisti previđaju da Azotara ne radi a njeno nekadašnje pristanište sada je samostalna Specijalna luka.

“Imajući u vidu povoljan položaj Pančeva u odnosu na plovne puteve, u narednom planskom periodu treba stvoriti uslove za funkcionisanje putničkog saobraćaja”, smatraju urbanisti i lociraju ga u zoni Crvenog magacina, dok buduću marinu smeštaju na ušće Tamiša u Dunav.

A kako se kaže “planirana je izgradnja novog pristaništa na Dunavu za potrebe RNP-a. Pristanište je bazenskog tipa, nizvodno od postojećeg pristaništa RNP-a”.
MarketingNajnovije vesti