Tamiš Pančevo
Društvo

Pančevački GUP za 21. vek: Pomeriti Tamiš, pročistiti Nadel, produžiti kej

Pančevo, Čet, 30/01/2020 - 08:17
Vladimir ĐokovićPlan izmena Generalnog urbanističkog plana-a bavi se i hidrotehničkim objektima – jer je Pančevo prirodno na vodi, a ne kao neka druga predgrađa.

“Planom je predviđen produžetak izgradnje keja sa šetalištem u cilju regulisanja Tamiša i uređenja njegove leve obale u zoni gornjeg grada to jest od drumskog do železničkog mosta na Tamišu. U okviru ovoga planirano je smanjenje brzine toka Tamiša uz levu obalu od Mlina do Gornje crkve. U tom cilju planira se izgradnja novog rukavca Tamiša. Ovo će se ostvariti prosecanjem krivine kod Gornjeg mlina sa radijusom 220m širine korita 60m. Ukupna dužina proseka iznosi 300m. Učvršćenjem leve visoke obale Tamiša omogućila bi se efikasna odbrana od velikih voda, odnosno odbrana od poplava”, vrlo jasno navedeno je u ovom dokumentu.

Navodi se da je i planirano uređenje leve obale Tamiša na potezu od hidročvora do ušća u Dunav.

Neophodna je, napisano je, rekonstrukcija tri glavna otvorena kanala:Mlekara, Pančevački-33 i Vodice.

“Ovo podrazumeva formiranje potrebnog propusnog profila, zacevljenje određenih deonica, izgradnju propusta, ustava i pumpnih stanica (po potrebi) kao i usklađivanje trasa sa planiranim namenama prostora”, precizira se.

“Reka Nadel kao glavni recipijent najvećeg dela otvorene kanalske mreže grada Pančeva takođe iziskuje kompletnu regulaciju”, izričito je navedeno.

Kada je Nadel u pitanju on je planiran kao deo sistema za nvodnjavanje okolnog poljoprivrednog zemljišta, i u  tom cilju neophodno je povećati protočnost na 12 m3/sek, a u pogledu poboljšanja kvaliteta vode u vodotoku Nadel potrebno je eliminisati postojeće zagađivače.
MarketingNajnovije vesti