Društvo

Pančevačkom „Grejanju" treba "strateški plan", a evo i za šta...

Pančevo, Uto, 22/10/2019 - 23:44
Vladimir Đoković


Grejanje, gradski monopolista u snabdevanju toplotnom energijom, potrebuje “uslugu izrade strateškog plana” za period 2020-2025. godina “sa kreiranjem adekvatnog organizacionog modela i pratećih mapa procedura”.

Raspisana je javna nabavka, dakako, za firmu koja će za 180 dana da sačini tražena dokumenta. Svašta će tu da bude, od analiza eksternog i internog okruženja, pa zakonodavnog okvira poslovanja, kapaciteta i resursa, biće i SWOT analiza, uz to i misija i vizija preduzeća,definisaće se strateški ciljevi i prioriteti razvoja, odrediti ključni indikatori performansi, a baviće se i politikom kadrova i cena, planom investicija i naravno – predlozima za unapređenje.

“Učeni” koji dobiju posao od gradskog monopoliste baviće se i makro organizacijom i analizom internih akata i to kroz analizu procesa rada, sprovodiće intervjua s ciljem utvrđivanja optimalne makro strukture, predložiće novi model organizacije, ponudiće predloge za unapređenje.

Kruna napora biće “analiza jaza internih standarda poslovanja, pisanih pravila, procedura, uputstava, pravilnik i direktiva u poslovanju Grejanja.

 
MarketingNajnovije vesti