Magla Ilustracija
Društvo

Pančevci i četvrtu godinu za redom disali vazduh treće kategorije - glavni krivci PM 10 i PM 2,5

Izvor: 
013info Čet, 23/09/2021 - 08:23Aglomeracija Pančevo i dalje je u 3. kategoriji kvaliteta vazduha, četvrtu godinu za redom to je ista, loša ocena, bez promene trenda. U izveštaju o stanju vazduha za 2020. godinu Agencija za zaštitu životne sredine navodi se da je razlog te ocene zagađenje suspendovanim česticama PM 10 i PM 2,5

Izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine za 2020. zasnovan je na podacima državnog i gradskog monitoringa Pančeva

Tu se navodi da su u aglomeraciji Pančevo zabeležena prekoračenja graničnh vrednosti praćenih polutanata – zagađivača, što je uzrokovalo prekomerno zagađenje, kao i da je Pančevo u grupi aglomeracija u kojima je tokom prošle godine vazduh bio prekomerno zagađen.

Agencija je izvestila o podacima sa šest monitoring mesta u Pančevu, i to: Sodara, Narodna bašta, Cara Dušana, Vatrogasni dom, Vojlovica i Starčevo.

Prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti SO2 u Pančevu nije bilo, kao ni NO2.

Prekoračenja dnevne granične vrednosti PM10 zabeležena su na svim stanicama gde se vrši merenje tog zagađivača. Prema merni stanicama, u Narodnoj bašti gotovo 120 dana sa dnevnom koncentracijom većom od 50 mikrograma po kubiku vazduha, Vojlovica i Starčevo preko 65 dana, Vatrogasni dom – oko 55 dana,

Pančevački Vatrogasni dom među rekorderima je po prekoračenju ciljne vrednosti maksimalnih dnevnih vrednosti prizemnog ozona -  O3. Dana sa prekoračenjem bilo je 40, što je u Srbiji rekordno. Prekoračenja dana sa prizemnim ozonom bilo je i stanicama Cara Dušana i u Starčevu.  

 
MarketingNajnovije vesti