Uspešna racionalizacija

Pančevo bez viška zaposlenih u javnim službama

Pančevo, Sub, 02/01/2016 - 13:28
Mirjana MarićRacionalizacija broja zaposlenih u javnim službama, zvanično je počela da se primenjuje 11. oktobra 2015. godine. Plan je bio da se nakon prvog kruga racionalizacije analizira trenutno stanje i utvrdi u kojim sektorima nedostaje kadar. Ministarstvo privrede utvrdilo je kvote koje su dostavljene lokalnim samoupravama sa precizno utvrđenim brojem maksimalno zaposlenih. Kako se u Pančevu pojavila informacija da u Gradskoj upravi ima 100 ljudi koji predstavljaju višak zaposlenih, zamolili smo gradonačelnika Sašu Pavlova za komentar.

„Na naše veliko zadovoljstvo u Gradskoj upravi grada Pančevo, u insitucijama i organizacijima svih ostalih koji su na budžetu grada Pančeva nema viška zaposlenih u 2015. godini. U medijima se pojavila informacija da ima preko 100 ljudi koji su višak, ali je to podatak iz registra na dan 31. 12. 2014. godine. Tokom 2015 godine, lokalna samouprava, sva preduzeća u sastavu lokalne samouprave, organizacije i institucije izvršile su racionalizaciju, tako da je taj broj značajno ispod broja koji je registrovan na dan 31.12. 2014. godine.”.  Kako on objašnjava donošenjem zakona o maksimalnom broju zaposlenih omogućeno je da ljudi koji to žele, mogu dobrovoljno da uzmu otpremninu. Gradska uprava je sprovela anketu i u pet preduzeća je jedanaestoro ljudi zainteresovano da dobrovoljno napusti firmu.

„Shodno tome mi smo napravili novu sistematizaciju i 28. decembra je na Skupštini usvojen zakonski dokument koji je morao da bude usvojen do kraja ove godine, u kojem je precizirano da u gradu Pančevu ima 15 zaposlenih manje nego što je to maksimalnim brojem dozvoljno. Tih 15 mesta se neće popunjavati jer su ta radna mesta koja su rezervisana za 11 ljudi sa mirovanjem radnog staža. Nismo sigurni u kom trenutku oni mogu da aktiviraju svoj radni staž, a takođe ulaze u broj zasposlenih.“

On je dodao da bi aktiviranjem staža ovih radnika, u Pančevu broj zaposlenih u Gradskoj upravi i dalje bio bio ispod maksimalnog broja koji je propisan kvotama, ali da se preostala radna mesta ipak neće popunjavati jer će proces racionalizacije trajati i naredne dve godine.

Na pitanje o mogućnosti zapošljavanja ljudi iz druge opštine na pozicije gde nedostaje kadar, gradonačelnik Saša Pavlov je odgovorio da je to jedno veoma korisno rešenje, posebno ako postoje interesi zaposlenih i gradskih, opštinskih uprava.  

„Opštinske uprave kadrovski mogu da pojačaju ta radna mesta ukoliko ljudi žele da putuju. Mislim da je ta odluka bitna u nekom drugom segmentu. A to je segment razmene zaposlenih između javnih, javno-komunalnih preduzeća i Gradske uprave“, rekao je Pavlov i dodao:

„Mi ćemo imati izmene Zakona o budžetskom sistemu koji predviđaju rekonstruisanje indirektnih korisnika. Kod nas u indirektni korisnici Direkcija za izrgradnju i uređenje Pančeva i Gradska stambena agencija. Oni će morati da dožive određenu reorganizaciju odnosno pripajanje Gradskoj upravi, jer će u budućnosti sve gradske investicije moći da vodi isključivo grad. Više ne mogu da se osnivaju posebna preduzeća kao što je svojevremno osnovano javno preduzeće Direkcija.“

Primena i usaglašavanje ovog zakona moraju se izvršiti do 1. decembra 2016. godine. Kako gradonačelnik navodi, primena ovog zakona će biti veoma važna kod preuzimanja radnika koji su bili zaduženi za nabavke iz segmenta investicija, iz Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva u Javnu upravu ili neku od posebnih agencija koje će biti osnovane u Gradskoj upravi. I da je u tom smislu mogućnost razmene zaposlenih interesantnija, nego u smislu razmene između opština.

M.M. Veličković
MarketingNajnovije vesti