Centar za socijalni rad Pančevo
Društvo

PANČEVO: Centar za socijalni rad o problemima sa kojima se suočava u radu

Pančevo, Uto, 27/10/2020 - 07:34
Vladimir Đoković


Podnoseći godišnji izveštaj o sopstvenom radu Centar za socijalni rad Solidarnost navodi da je u radu sa korisnicima poštovan zakonski okvir – zakonski i podzakonski akti „kako u vođenju postupaka, tako i u načinu vođenja evidencije“.

Potrebe korisnika bile su u prioritetu „a sve to sa sada već zabrinjavjuće manjim brojem stručnih radnika“.

„Uočava se prisutnost kašnjenja u obradi predmeta u odnosu na propisanu, kao i pad kvaliteta stručnog rada“, konstatuje Centar.

Kako se navodi prisutni nedostaci nisu uticali na prava i interes korisnika „ali utiču na stručne radnike, koji nemaju dovoljno stručne podrške, treninga i edukacija, već samo izražen i vrlo javni stav o sankcionisanju i pretnjama sankcijama“.

 
MarketingNajnovije vesti