Društvo

PANČEVO: Evo kada svog budućeg prvaka treba da prijavite i kada će biti upis u prvi razred

Izvor: 
013info Čet, 30/01/2020 - 09:36Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovne škole vršiće se u osnovnim školama u gradu Pančevu i naseljenim mestima tokom aprila meseca 2020. godine. Upis dece u prvi razred osnovne škole realizovaće se u školama tokom maja i juna meseca 2020. godine. Upis dece u prvi razred osnovne škole obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2013. godine do kraja februara 2014. godine.

U prvi razred upisuju se sva deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po,  a najviše sedam i po godina.

Za upis deteta u prvi razred potrebno je da roditelj podnese školi sledeću dokumentaciju:

  • detetov izvod iz matične knjige rođenih
  • potvrdu o zdravstvenom pregledu deteta
  • fotokopiju prijave stana ili lične karte roditelja, kao dokaz o teritorijalnoj pripadnosti školi
  • uverenje (ili potvrdu do izdavanja uverenja) predškolske ustanove o pohađanju pripremnog predškolskog programa

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u školu, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred, na osnovu prethodne provere znanja.

Ispitivanje deteta za upis u školu vrše psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnoso ovlašćene stručne organizacije. Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Dete starosti od šest do šest i po godina može da se upiše u prvi razred, nakon provere spremnosti za polazak u školu. Škola je dužna da organizuje proveru spremnosti.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete se upisuje na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Za bliže informacije o upisu deteta u školu, roditelj treba da se obrati školi kojoj teritorijalno pripada.
MarketingNajnovije vesti