Bela Stena
Društvo

PANČEVO: Evo koja mesta su bezbedna za kupanje i rekreaciju

Izvor: 
013info Pet, 22/07/2022 - 09:45Prema poslednjoj analizi Zavoda za javno zdravlje Pančevo, kupalište na Dunavu – Bela stena desno od špica i Ponjavici – kupališta u Banatskom Brestovcu mogu se koristiti, dok se kupališta na Tamišu, da Dunavu u Ivanovu, Ponjavici i Omoljici i na kačaravečakom jezeru ne preporučuju za kupanje i rekreaciju. 

 

Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, od 30.06.2022. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo i ove godine u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,

– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),

– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,

– kupalište u Ivanovu

– jezero u Kačarevu.

Definisan obim mikrobioloških analiza je: fekalne koliformne bakterije, ukupne koliformne bakterije, crevne enterokoke i broj aerobnih heterotrofa, a definisan obim fizičko-hemijskih analiza je: pH, suspendovane materije, rastvoreni kiseonik, zasićenost kiseonikom, BPK5, HPK, nitrati, nitriti, amonijum jon, hloridi, određivanje ukupnog ostatka posle isparenja na 105oC,(ukupna mineralizacija), elektroprovodljivost na 20oC, gvožđe, cink, olovo, kadmijum, živa i nikl.

Na osnovu rezultata i obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja može se zaključiti sledeće:

  • Kupališta reke Dunav – Bela stena desno od špica, Ponjavice – kupališta u Banatskom Brestovcu mogu koristiti za kupanje i rekreaciju.
  • Kupališta reke Tamiš u Pančevu, Jabuci i Glogonju, reke Dunav-Bela stena levo od špica, Ponjavice – kupalište u Omoljici, kupališta u Ivanovu i na jezeru u Kačarevu se ne preporučuju za kupanje i rekreaciju. 

Sa aspekta mikrobiološkog zagađenja ne preporučuju se za kupanje i rekreaciju vode kupališta u Jabuci i Glogonju, saopšteno je na gradskom sajtu.

 

 
MarketingNajnovije vesti