Vrtić na Strelištu printscreen
Društvo

PANČEVO: Gradiće se vrtić na Strelištu. Evo i kako će da izgleda

Izvor: 
013info Sub, 31/07/2021 - 08:40Gradska uprava Pančeva oglasila je juče javnu prezentaciju Urbanističkog projekta kao urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju predškolske ustanove Strelište.

Predmetna lokacija na severozapadnoj strani izlazi na postojeću saobraćajnicu - ulica Jovana Popovića, sa jugo-zapadne strane izlazi na Ulicu Veljka Vlahovića a sa jugoistočne strane izlazi na ulicu Mihaila Petrovića Alasa.

Prema priloženom idejnom rešenju, a u skladu sa namenom plana višeg reda na pomenutoj parceli planirana je izgradnja slobodnostojećeg objekta spratnosti P+1. Tehnički deo kuhinje je projektovan kao izdvojena forma spratnosti P+0, dok je između objekata ostvarena topla veza.

Glavni ulaz u objekat je smešten u delu objekta koji funkcionalno pripada zoni za decu, dok je na frontalnoj fasadi smešten sporedni ulaz u objekat koji je namenjen zaposlenima u vrtiću i strankama koje posećuju administrativni deo objekta. Obe ulazne zone sa svojim koridorima funkcionišu nezavisno. I glavni i sporedni ulaz su formirani u vidu vetrobrana.

Na bočnoj fasadi, ka ulici Veljka Vlahovića, smeštena su dva tehnička ulaza u objekat za potrebe kuhinje. Prvi ulaz biće korišćen u funkciji čistog puta i služiće za unošenje hrane.

Drugi ulaz će biti u funkciji prljavog puta i služiće za iznošenje smeća.

U neposrednoj blizini objekta smešten je i ulaz za potrebe održavanja trafostanice i prostorije u kojima su smeštene mašinske instalacije.

Vrtić na Strelištu
printscreen
vrtic_streliste.jpg

Vrtić na Strelištu
printscreen
vrtic_streliste_3.png

Vrtić na Strelištu
printscreen
vrtic_streliste_2.png

Prizemlje objekta ima bruto površinu od 1596,72 m2 i podeljeno je na više funkcionalnih zona. Sa glavnog ulaza prvo se pristupa zoni garderobe uz koju su smešteni i mokri čvorovi namenjeni deci. Na ovoj etaži smešteno je 6 dečijih soba koje imaju kapacitet da prime 22 deteta. Sve sobe imaju direktan pristup svojim toaletima kao i prirodno osvetljenje.

U prizemlju se takođe nalaze i prostor zajedničkog hola, kao i multifunkcionalna prostorija namenjena deci koja je projektovana sa duplom spratnom visinom u centralnom delu prostorije.

Zona koja pripada prostorijama za vaspitače izvojena je pregradnom barijerom od prostora namenjenog deci.

Tehnički blok smešten je sa leve strane sporednog ulaza i koridora i projektovan je kao zona u koju su smeštene proizvodna kuhinja sa svojom tehnologijom i vešernica. Ima zaseban ulaz koji služi za donošenje i odnošenje namirnica i obroka.

Teretnim liftom koji se nalazi u kuhinji, omogućeno je dopremanje hrane na sprat.

Sprat objekta ima bruto površinu od 1447,44 m2. Na spratu objekta se predviđa 6 dečijih soba, koje kao i sobe u prizemlju imaju kapacitet da prime 22 deteta. Sobe imaju svoj sanitarni čvor.

Pored dečijih soba, na spratu se nalazi i sektor administracije koji je smešten u delu objekta iznad tehničkog bloka na prizemlju i funkcioniše nezavisno od vrtića.

Svetlarnikom koji je pozicioniran u centralnom holu sprata, razdvojena je zona zaposlenih u vrtiću od zone namenjene deci.

Saobraćajni pristupi objektu predškolske ustanove i objektima pratećih sadržaja ostvaruju se iz postojećih ulica Mihajla Petrovića Alasa i Veljka Vlahovića.

Kolski prilaz do parcele predškolske ustanove i objekata pratećih sadržaja ostvaruje se sa kolovoza planirane pristupne saobraćajnice. Planirana pristupna saobraćajnica se priključuje direktno na postojeće kolovoze ulica Mihajla Petrovića Alasa i Veljka Vlahovića.

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/353-304, kancelarija 609 i 610, u vremenu od 10-13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 30.07.2021.godine.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na Nacrt urbanističkog projekta, za vreme trajanja javne prezentacije, u pisanom obliku,m Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, Pančevo. 
MarketingNajnovije vesti