Gradska uprava
Društvo

Pančevo izvestilo DRI : Više od pola subvencija javnim preduzećima planirano za JKP Mladost

Pančevo, Pon, 26/08/2019 - 09:21
Vladimir ĐokovićPolovinom avgusta Državna revizorska institucija objavila je dokument Grada Pančeva – Izveštaj o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti u domenu svrsishodnosti poslovanja  - kod subvencija iz gradskog budžeta.

DRI je naime 2018. godine analizirao svrsishodnost trošenje gradskog budžeta tokom prethodnih godina i od gradske vlasti zatražio odazivni izveštaj a posebno da definišu jasne i merljive smernice za planiranje budžetskih subvencija, da detaljno analiziraju programme korišćenja subvencije – i to dokumentuju kako bi javna preduzeća poslovala uz smanenje subvencija ili bez njih, da uspostave adekvatnu kontrolu u planiranju, korišćenju i izveštavanju o gradskim subvenicijama.

Gradska vlast je odgovorila podacima iz kojih postaju jasni trendovi.  Navedeni su podaci o subvencijama za period od 2015. do 2018. godine.

U prve dve godine ovog perioda ukupne subvencije javnim preduzećima iznosile su 589, odnosno 588 miliona dinara, dok su 2017. godine one pale na 280 miliona dinara, da bi 2018. godine bile rekordno niske – 172 miliona dinara.

Na tekuće subvencije u ovom periodu potrošeno je prvo 445 miliona dinara, zatim 363 miliona, da bi u poslednje dve godine bile izvršene u iznosima od 95 odnosno 94 miliona dinara.

Prve godine ovog perioda kapitalne subvencije izvršene su u iznosu od 52 miliona dinara, već sledeće godine iznos je bio 94 miliona, da bi treće godine iznosio 154 miliona dinara a 2018. godine iznos kapitalnih gradskih subvencija gradskim preduzećima bio je 20 miliona dinara.

Grad Pančevo državne revizore izvestio je i planu subvencija javnim preduzećima za 2019. godinu – od 115 miliona dinara. Od toga 54 miliona dinara su tekuće subvencije, čiji je najveći korisnik JKP Mladost sa 50 miliona dinara, a slede JKP Dolovi sa 4 miliona dinara.

Kapitalne subvencije planirane su na 61 milion dinara, a pored najvećeg korisnika JKP Higijene u iznosu od 43 miliona dinara, sledi JKP Mladost sa 11 miliona dinara a treći je JKP Vodovod sa 4 miliona dinara.
MarketingNajnovije vesti