Novac
Društvo

PANČEVO: Javni konkurs za sufinansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u kulturi

Izvor: 
013info Čet, 12/05/2022 - 11:55Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje javni konkurs za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2022. godinu.

umetničke igre kao i ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Prema Odluci o budžetu grada Pančeva za 2022. godinu, sredstva u iznosu od 2.500.000,00 dinara, namenjena su za Javni konkurs za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2022. godinu.

Pravo učešća na  Javnom konkursu za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2022. godinu (u daljem tekstu: Konkurs), imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, s tim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.

Najveći iznos sredstava po projektu iznosi 300.000,00 dinara.

Projekti koji su već podržani na nekima od konkursa koje raspisuje grad Pančevo, neće biti razmatrani.

Kriterijumi za izbor projekata:

 • učešće na zvaničnim smotrama (opštinske, regionalne, republičke…) (0-10 bodova)
 • usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi (0-10 bodova)
 • vidljivost projekta (0-10)
 • kapaciteti potrebni za realizaciju projekta

– neophodni resursi  (0-10 bodova)

– stručni, odnosno umetnički kapaciteti (0-10 bodova)

 • finansijski plan (razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja) (0-20 bodova)
 • stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (0-10 bodova)
 • kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (0-10 bodova)
 • sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo da se sprovede projekat (0-10 bodova)

            U okviru ovog Konkursa neće se finansirati stalni troškovi (grejanje, struja, telefon, bankarski troškovi), troškovi reprezentacije i ugostiteljski troškovi.

Prednost pri izboru projekta imaće KUD – ovi koji učestvuju na zvaničnim smotrama (opštinska, regionalna, republička…), tako da je neophodno navesti da li su učestvovali na smotrama (revijalno ili takmičarski) i kako su se plasirali.

ROKOVI

 • Period realizacije projekta je  do kraja  2022. godine.
 • Konkurs je otvoren 30 dana od dana raspisivanja , odnosno do 13.06.2022
 • Finansijski i narativni izveštaji, koji moraju biti potpisani i overeni  od strane ovlašćenog lica, podnose se 15 dana od završetka projekta, odnosno najkasnije do 15.01.2023. godine

            Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva  www.pancevo.rs,

Prijava na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnosi se na posebno popunjenom i overenom  obrascu. Prijava se može  dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 207, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra  I  2-4, ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije  grada Pančeva.

Netačno i nepotpuno popunjene, kao i neblagovremeno dostavljene prijave, neće biti razmatrane.

Predlozi projekata i budžet projekta dostavljaju se u 2 elektronski  popunjena  štampana primerka lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva  ili poštom na adresu Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo, sa naznakom „Javni konkurs za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2022 godinu“  i elektronskom poštom na e-email  [email protected] ili [email protected]

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 308 906 i 308 759.

Napomena: Instruktaža za sve zainteresovane biće održana u četvrtak 19.05.2022. godine u 12 časova u Maloj sali u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, saopšteno je na gradskom sajtu.
MarketingNajnovije vesti