Radnici Foto: needpix
Društvo

PANČEVO: Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa

Izvor: 
013info Sre, 18/05/2022 - 09:16Grad Pančevo i Nacionalna službaza zapošljavanje raspisuju Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2022. godini.

Mera aktivne politike zapošljavanja Stručna praksa u 2022. godini  podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Mera se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, navodi se na gradskom sajtu.

U meru se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Mera se sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Grad Pančevo (u daljem tekstu: Grad) finansira program najduže 12 meseci u slučaju kada se program sprovodi u skladu sa zakonom. U slučaju kada se program sprovodi u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, Grad program finansira u trajanju:

– do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom klasifikacija;

– do 9 meseci za lica sa sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB;

– do 12 meseci za lica sa sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.

Način podnošenja zahteva

Zahtev se, u dva primerka, podnosi na pisarnici Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Pančevo, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 20, 26000 Pančevo, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Grada www.pancevo.rs  ili sajta Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs.

Za sve potrebne informacije u vezi sa podnošenjem prijava, zainteresovani poslodavci kao i zainteresovana nezaposlena lica mogu se obratiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Pančevo ili Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva, treći sprat, kancelarija 303.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada Pančeva, do utroška raspoloživih sredstava a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 30.06.2022. godine.
MarketingNajnovije vesti