Autobuska stanica
Društvo

PANČEVO: Na redu je nova autobuska stanica - evo gde će biti i kako bi trebalo da izgleda

Izvor: 
013info Pet, 01/07/2022 - 11:34Izgleda da je došlo vreme da Pančevo dobije novu autobusku stanicu. Lokacija predviđena za to je u blizini glavne železničke stanice, iliti Železničke stanice Aerodrom.

Grad je oglasio Javnu prezentaciju Urbanističkog projekta na parceli 1179/10 KO Pančevo za izgradnju kompleksa autobuske stanice Pančevo.

 

Autobuska stanica lokacija
as3.png

 

Investitor je Konzorcijum Pančevo 2019 koji čine SAGA TRANS Beograd, TRANS JUG Obrenovac i DUMECO DOO Beograd. Projekat je izradilo JP Urbanizam Pančevo.

Vrednost izgradnje nove autobuske stanice sa pratećim objektima i uređenjem okoline 3.443.000 EUR, navodi se u projektu.
 

Pa kakva je nova autobuska stanica koju nam planiraju ove firme?

Sa južne strane kompleksa nalazi se javna saobraćajnica – ulica Svetozara Šemića. Sa severne strane se nalazi lokalni put – koji vodi ka železničkoj stanici, a sa zapadne i istočne strane nalaze se susedne parcel . Glavni ulaz u objekat je sa puta - ulica Svetozara Šemića a postoji i pomoćni  izlaz kome se pristupa sa lokalnog puta – ulica Železnička – javna površina.

Novoprojektovani poslovni kompleks autobuske stanice planiran je da se realizuje u jednoj fazi. 

Autobuska stanica
as2.png

Kompleks se sastoji od objekta autobuske stanice spratnosti P+1 sa nadstrešnicom za odlazne i manjom nadstrešnicom za dolazne perone obe spratnosti P, poslovno-tehničkog objekta spratnosti  P do P+1, interne stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom spratnosti P sa dva rezervoara  za skladištenje tečnog goriva zapremine 50m3, objekta kontejnerskog tipa – Portirnice spratnosti P,  objekta dispečera, kontejnerskog tipa spratnosti P, manipulativnih površina, parkinga za zaposlene  sa 20 parking mesta od čega 4 parking mesta za osobe sa invaliditetom, javnog kontrolisanog parkinga sa 75 parking mesta od čega 8 parking mesta za osobe sa invaliditetom i parkinga za autobuse sa 42 parking mesta, 3  dolazna perona, 7 rezervnih dolaznih perona i 14 polaznih perona.

Planirano je da se u južnom delu parcele, na zapadnoj polovini u okviru građevinskih linija oformi  objekat autobuske stanice sa 14 polaznih i tri dolazan perona (uz sedam rezervnih dolaznih perona)  sa nadstrešicom iznad perona. Autobuska satnica se sastoji od jednog poslovnog objekta autobuske  stanice sa pratećim sadrţajima spratnosti P+1, jedne nadstrešnice iznad odlaznih perona spratnosti  P i jedne nadstrešnice iznad dolaznih perona spratnosti P. U okviru kompleksa planirana su dva  parkinga, oba sa kontrolisanim ulazom. Jedan za posetioce – dvoetažni fast šark sa 74 parking  mesta od kojih 8 za osobe sa invaliditetom i jedan za zaposlene sa 20 parking mesta od kojih četiri za osobe sa invaliditetom. Ukupna površina objekata autobuske stanice je 1143.37m2, od  čega prizemlje 590.13 m.

U severnom delu parcele, centralno je planirano da se izgradi Poslovno-tehnički objekat. Objekat se sastoji od prizemnog dela na istočnoj strani gde je planiran tehnički pregled vozila. Prateće prostorije tehničkog pregleda objekta su smeštene u prizemlju magacinskog dela objekta. U  nastavku je prizemni deo sa servisom autobusa sa ukupno pet servisnih mesta, od kojih su tri na servisnim kanalima a dva sa dizalicama. Na kraju objekta se nalazi automatizovana perionica za autobuse sa pratećim prostorijama. Poslovni deo objekta je spratnosti P+1. U prizemlju su smeštene  ostave, garderobe, prateće prostorije servisa, kao i mokri čvorovi i čajna kuhinja. Na spratu je  kancelarijski deo sa mokrim čvorom, vešerajem, arhivom i server salom. 

Na parceli je planirano više parking zona. Uz istočnu i zapadnu granicu parcele planirano je 40 parking mesta za obične i zglobne autobuse i uz poslovno-tehnički objekat sa zapadne strane, planiran je parking .

Ukupna površina koju zauzima  kompleks iznosi 23.946m2.

 

Javna prezentacija je počela 1. jula, a traje sedam dana, a urbanistički projekat možete videti u holu 6. sprata Gradske uprave Pančevo.

 

 

 
MarketingNajnovije vesti