Kupanje u tamišu
Društvo

PANČEVO: Najsigurnije kupati se u Kačarevu i Beloj Crkvi

Pančevo, Pet, 13/07/2018 - 07:46
Vladimir Đoković 

Voda u Tamišu i Dunavu kod Bele Stene može se koristiti za kupanje, kaže se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje, takođe kupanje je moguće i na Ponjavici kod Omoljice i Banatskog Brestovca, dok je na Dunavu kod Ivanova zabranjeno. Najbolja voda za kupanje je u Kačarevačkom jezeru.

Zavod za javno zdravlje utvrdio je da je reka Tamiš 3. klase odnosno “umereno ekološkog statusa i da se može koristiti za kupanje i rekreaciju”. Voda Dunava je, tvrdi Zavod, 4. klase ali “odstupanja od maksimalno dozvoljenih koncentracija fizičko-hemijskih parametara vode reke Dunav nisu od zdrastvenog značaja, te iako pripada IV klasi koja pokazuje da je slabog ekološkog statusa, ne očekuje se njihov uticaj na zdravlje ljudi” – zaključuju nadležni u Zavodu za javno zdravlje.

- Voda Ponjavice na kupalištima u Omoljici i Banatskom Brestovcu je takođe u IV klasi – slabog ekološkog statusa, ali prema ispitanim fizičko-hemijskim parametrima koji su povećani ne očekuje se uticaj na zdravlje ljudi. Jedino voda na kupalištu u Ivanovu nije za kupanje i rekreaciju jer je mikrobiološki opterećena i takođe pripada IV klasi, odnosno slabog je ekološkog statusa, navodi Zavod za javno zdravlje.

Od svih pančevačkih površinskih voda najbolja je voda jezera u Kačarevu koja pripada II klasi i ima dobar ekološki status. Još bolji kvalitet površinskih voda imaju Belocrkvanska jezera koja pripadaju II klasi, imaju dobar ekološki status i kao i svake godine prva su na listi za preporuku gde provesti tople letnje dane.
MarketingNajnovije vesti