Društvo

PANČEVO: Od ponedeljka prijave za refundiranje dela sredstava za gasne priključke za 2022. godinu

Izvor: 
013info Čet, 02/06/2022 - 19:54Pančevo je raspisalo javni poziv za refundaciju dela troškova za uvođenje gasnog priključka u domaćinstva na teritriji grada. Za ovu namenu je izdvojeno 5.500.000 dinara, a po jednom priključku refundacija je 40.000.

Kako je saopšteno iz Gradske uprave podsticajna sredstva za korišćenje gasa kao energenta planirana su Programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2022. godinu u cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u gradu.

“U ovoj godini navedena sredstva će se koristiti kao pomoć za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, odnosno za sufinansiranje troškova tipskog kućnog gasnog priključka u toku 2022. godine, na taj način što će grad Pančevo refundirati deo sredstava utrošenih u te svrhe, u iznosu od 40.000 dinara”, navodi se u saopštenju.

Na javni poziv se mogu prijaviti građani, vlasnici individualnih objekata, sa teritorije MZ Gornji Grad, Strelišta, Starog Tamiša, Vojlovice, Topole, Tesle, dela Mise, dela Koteža, i dela teritorije MZ Centar u kojima je izgrađena i u upotrebi ulična gasna infrastruktura čiji je vlasnik mreže i distributer JP “Srbijagas”, i koji su potpisali odgovarajući Ugovor o priključenju objekta na distributivnu gasnu mrežu sa JP “Srbijagas” u toku 2022. godine (u daljem tekstu Ugovor) i uplatili u celosti sredstva JP “Srbijagas” za kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka. Građani koji su se opredelili za plaćanje gasnog priključka JP „Srbijagas“ u ratama nemaju pravo na refundaciju sredstava po ovom javnom pozivu. Takođe, zainteresovani podnosilac zahteva ima pravo na refundaciju samo za jedan gasni priključak.

Zainteresovani građani koji ispunjavaju navedene uslove mogu se obratiti Gradu Pančevu za  refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka, nakon čega će Grad Pančevo sa njima zaključiti ugovor i na tekući račun uplatiti 40.000 dinara.

Dokumentacija koju je potrebno podneti za javljanje na javni poziv je sledeća:

Popunjen Zahtev za refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka (obrazac traženog Zahteva se može preuzeti na sajtu Grada Pančeva ili preuzeti u Uslužnom centru grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo),

Kopija Ugovora sa JP “Srbijagas”,

Kopija priznanice kojom se dokazuje uplata u celosti za kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka,

Kopija ili očitana lična karta podnosioca,

Kopija platne kartice za tekući račun.

Navedena dokumentacija može se podneti od 6. juna 2022. godine preko Uslužnog centra grada Pančeva, u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Refundiranje sredstava zainteresovanim građanima, od strane grada Pančeva, vršiće se do utroška sredstava namenjenih za ovu svrhu, prema redosledu podnetih zahteva.

Obrazac Zahteva za refundiranje dela sredstva utrošenih za kupovinu tipskog gasnog priključka možete preuzeti sa sajta Grada.

Takođe, navodi se da je osoba za kontakt Biljana Đordan (telefon: 013/308-826, e-mail: [email protected])

 
MarketingNajnovije vesti