Društvo

Pančevo plaća Zavodu za javno zdravlje 6,7 miliona za merenje aerozagađenja

Pančevo, Čet, 26/12/2019 - 10:30
Vladimir Đoković


Grad Pančevo će u naredne dve godine dobiti specijalizovane usluge za praćenje kvaliteta vazduha na mernom mestu Narodna bašta i drugim mestima na teritoriji Grada u situacijama aerozagađenja a za pružaoca usluge izabran je Zavod za javno zdravlje čije je sedište u Pančevu.

Za ovaj dvogodišnji posao biće plaćeno navodi se u dokumentu o dodeli ovog posla ukupno 6,75 miliona dinara. Što je, kako piše, cena i  bez PDV-a i sa PDV-om. Inače Zavod je na ovom tenderu jedini imao ponudu.

Za ovaj novac naručilac Grad Pančevo će od Zavoda za javno zdravlje dobiti godišnje 365 dnevnih izveštaja, 3 kvartalna izveštaja i jedan godišnji izveštaj, a biće izvršeno po 365 merenja benzena, toluena, ksilena, čestica PM 10 i 2,5, azotnih oksida i amonijaka.

U situacijama ekološki ugoroženog Pančeva dobro je znati da su svi ovi izveštaji i dokumenta kupljena javnim gradskim parama, te da kao imaju biti dostupna javnosti – kao informacije od javnog značaja. Čim ih neko zatraži.
MarketingNajnovije vesti