stampa Foto: Pixabay.com/Andrys
Društvo

Pančevo ponudilo 40 miliona za medije, ko će ih dobiti ove godine?

Pančevo, Ned, 12/01/2020 - 06:00
Vladimir ĐokovićGrad Pančevo je raspisao javni konkur za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja za 2020. godinu a javni novac za ovu namenu iznosi 40 miliona dinara.

Biće podržani medijski sadržaji koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana grada Pančeva, kao i zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije, imajući pre svega u vidu osobe sa invaliditetom i nacionalne manjine.

Za javno sufinansiranja novcem iz budžeta Pančeva mogu konkurisati izdavači medija upisanih u Registar medija koji vodi Agenija za privredne registre, odnosno pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registrar medija.

Pravo učešća nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

A isključeno je i učešće onih koji su ranije dobijali sredstva projektnog sufinansiranja, a nisu u ugovorenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izvešta, kao i lica za koja se utvrdi da su novac nenamenski trošila.

Svaki subjekt može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu, a izdavač više medija ima pravo da konkuriše sa po jednim projektom za svaki medij.

Sufinansiranje se može tražiti za najviše 80 odsto vrednosti projekta, osim televizija koje mogu tražiti do 50 odsto vrednosti projekta.

Prijave na konkurs podnose se u narednih 20 dana, razmatra ih Konkursna komisija  koja gradonačelniku  dostavlja obrazloženi predlog za raspodelu sredstava.

Rešenje o raspodeli gradskih 40 miliona dinara donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa, a period implementacije projekata koji su dobili sufinansiranje je do kraja 2020. godine.

 

 
MarketingNajnovije vesti