Dečja radost Pančevo tabla
Društvo

PANČEVO: Prepiska traje - reagovanje roditelja dece iz vrtića "Kekec" na odgovor direktorke Dečje radosti

Izvor: 
013info Čet, 07/07/2022 - 16:18Nakon roditelja dece iz vrtića "Bambi" svoje regovanje na odgovor direkorke PU "Dečja radost" poslali su i roditelji dece koja pohađaju vrtić "Kekec".

Ni oni se ne slažu sa argumentacijom direktorke, a šta imaju da kažu možete pročitati u dopisu koji u celosti prenosimo.

 

Predškolskoj ustanovi „Dečija radost“ Pančevo

Za v.d. direktorku Ljiljanu Vojnov

 

Poštovani,

Zahvaljujemo na odgovoru koji ste nam poslali, ali sa žaljenjem konstatujemo da se sa njim u velikoj meri ne slažemo.

Hvala što ste konsultovali vaše psihologe i pedagoge, kojima se ovom prilikom takođe zahvaljujemo što su iskazali stručnost, složivši se da postoje razlozi za našu zabrinutost, u pogledu očekivanog pada kvaliteta rada sa decom u situacijama kada se vaspitači menjaju.

Ovom prilikom citiramo njihovo mišljenje iz vašeg odgovora: „U odnosu na zabrinutost koju prepoznajete u činjenici da će se promeniti vaspitači u vrtiću, možemo reći da se slažemo sa vama da, sa stanovišta najboljeg interesa deteta, je idealna situacija da isti vaspitači „izvedu“ generaciju dece do polaska u školu“. Smatramo međutim, da je ostatak mišljenja vaših psihologa i pedagoga u potpunosti kontradiktoran ovom stavu, pa ga vidimo kao pokušaj da se opravda bezrazložno premeštanje osoblja vrtića.

Slažemo se da su promene u životu deteta svakako važne, ali promene o kojima mi ovde govorimo sigurno ne doprinose primeni programa koji sprovodite, a to su „Godine uzleta“. Mi ove turbulencije koje izazivate u odnosu između deteta i vaspitača ne vidimo kao uzlet, već kao pad i poništavanje stečenog i mukotrpno izgrađenog odnosa u dosadašnjem radu vaspitačica sa našom decom. Uspešno izgrađeno međusobno poznavanje i poverenje ovakvim kadriranjem urušavate, i vraćate ovaj važan odnos na nulu, sa koje ponovo treba sve graditi ispočetka, za šta je potrebno vreme. Uvereni smo da je i vama jasno da je takva situacija suprotna najboljem interesu naše dece.

U poslednjih nekoliko godina, takozvano diskreciono pravo premeštanja vaspitačica bez ikakvog papira i obrazloženja, niti njima kao zaposlenima, niti roditeljima kao korisnicima usluga, rezultiralo je prečestim, i smatramo nepotrebnim kadriranjima, a na štetu kvaliteta rada sa decom.

Budući da težinu ovih postupaka relativizujete navodeći u vašem odgovoru da su vaspitači koji će „od septembra raditi sa našom decom takođe profesionalci sa bogatim iskustvom'', želimo da znamo koji je onda zapravo smisao ovakvih učestalih rotacija zaposlenih, s obzirom da je jedina posledica smanjen kvalitet rada sa decom, jer se čitav proces adaptacije vraća na početak i ponovno upoznavanje, umesto da se stečeni odnos unapređuje i nadograđuje.

Smatramo ovakav odnos prema radu sa našom decom nedopustivim, i ne želimo da se sa ovakvom praksom nastavi. Prinuđeni smo da primetimo da, kao što je praksa u svim preduzećima pokazala da česte rotacije i neizvesan, i predug status v.d. direktora dovodi do manjkavosti u radu, tako i poigravanje kadrovskim pitanjima zaposlenih, dovodi do neminovnog pada kvaliteta i gubitka kontinuiteta u radu vaspitača sa decom.

Osim toga, u članovima Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Statuta PU „Dečja radost“ koje ste naveli, ne vidimo nijednu prepreku da roditelji, odnosno Savet roditelja, iznosi stavove i predloge koji se tiču unutrašnje organizacije rada, te smatramo da ste u obavezi da naše predloge saslušate, na što skorijem sastanku.

U potpunosti smo saglasni sa dopisom predsednika Saveta roditelja vrtića „Bambi“, od  1.7.2022. godine i pridružujemo se zahtevu za zakazivanjem najpre sastanka Saveta roditelja pri Upravi PU „Dečja radost“, na kojem bismo razmotrili predloge izmena i/ili dopuna člana 5. Ugovora o uslugama, i na kojem bi predstavnicima desetak vrtića koji su se pridružili našim zahtevima, bile obrazložene ovakve kadrovske promene, i molimo Vas da to bude u što kraćem roku.

Molimo vas da nam u najkraćem roku, ne dužem od osam dana od dana prijema našeg podneska, odgovorite i javite za termin saveta pri Upravi PU „Dečija radost“, gde će se diskutovati o rešavanju ovog problema.

 

S poštovanjem,

 

 

Savet roditelja vrtića „Kekec“

Dr Svetislava Kasapinovića br. 21

Pančevo

 

Podsetimo, ovako je odgovorila direktorka Ljiljana Vojnov, roditeljima dece iz "Kekeca":

Poštovani,

Dana 23.06.2022. godine zaprimili smo dopis, u kom roditelji potpisnici Ugovora sa PU „Dečja radost” Pančevo, mlađe vrtićke grupe „Kekec” zahtevaju da se deci vrate vaspitačice Zorica Golubović, Merima Adžajlić i Sandra Despotović, kao i izmenu člana 5. Ugovora o uslugama.

Nakon razmatranja dopisa, odlučili smo da, još jednom, zatražimo mišljenje pedagoga i psihologa, u vezi sa premeštajem vaspitača, te vam isto prenosimo u celosti:

„U odnosu na zabrinutost koju prepoznajete u činjenici da će se promeniti vaspitač u vrtiću, možemo reći da se slažemo sa vama da, sa stanovišta najboljeg interesa deteta, idealna situacija je da isti vaspitači „izvedu” generaciju dece do polaska u školu. Međutim, okolnosti koje se između ostalog odnose na potrebe organizacije posla i života u predškolskoj ustanovi vrlo često podrazumevaju premeštaje vaspitača i/ili medicinskih sestara vaspitača iz jednog vrtića u drugi. Iako ovaj razlog, koji se odnosi na potrebe funkcionisanja ustanove u celini, ne bi trebalo posmatrati kao važniji, nadređeniji onome što podrazumevamo pod najboljim interesom deteta, to jeste svakako elementaran argument, jer bez adekvatne organizacije vaspitno obrazovnog rada, ne bi bilo ni mogućnosti da se najvažniji kriterijum – najbolji interes dece, zadovolji.

Kontinuitet u odnosima koje deca grade sa vaspitačima jeste svakako bitan segment onoga što bismo mogli odrediti kao širu sliku koja čini taj odnos, a koji se bazira na poverenju, sigurnosti, predvidivosti… Međutim, ako je obaveza nas odraslih ostvarivanje najboljeg interesa deteta, onda je to neodvojivo od podrške personalnoj i socijalnoj dobrobiti deteta, koja se odnosi na stvaranje prilika da dete upoznaje svet oko sebe i proširuje svoja iskustva kroz građenje odnosa sa vršnjacima i odraslima, da prihvata promene, bude otvoreno i fleksibilno… Promene su sastavni deo života. Pružanjem podrške deci u prihvatanju promena i različitosti, jačamo njihove kapacitete za toleranciju i uvažavanje. Deca imaju kapacitete da razviju odnose pozitivne afektivne vezanosti i sa drugim osobama u vrtiću, drugim vaspitačima, naravno, ukoliko im kao odrasli u tome pružimo podršku. To je deo odgovornosti, kako profesionalaca u vaspitanju i obrazovanju, tako i roditelja, da svojim pozitivnim odnosom prema vrtiću i novim vaspitačima, pomognu svoj deci u prihvatanju promena i razvijanju kvalitetnih odnosa.

Za našu Ustanovu je najvažnije da u vrtiću, sa planiranim kadrovskim promenama, neće doći do pada kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada. Naprotiv, vaspitači koji će od septembra raditi u vrtiću koji pohađaju vaša deca, takođe su profesionalci s bogatim iskustvom, koji već godinama uspešno ispraćaju generacije dece do školskih klupa.

Što se tiče člana 5. Ugovora o uslugama, koji zahtevate da se promeni, moramo vas podsetiti da PU „Dečja radost” Pančevo sa roditeljima/drugim zakonskim zastupnicima dece, sklapa Ugovor po pristupu, te Korisnik usluga nema mogućnost da utiče na sadržaj ugovora.

Korisnici usluga su u obavezi da poštuju odluke o unutrašnjoj organizaciji kadrova u PU „Dečja radost” Pančevo.

Savet roditelja nema ingerencije da svoje savete i predloge, koji se tiču unutrašnje organizacije kadrova u ustanovi, upućuje direktoru, organu upravljanja i stručnim organima.

Nadležnost saveta roditelja regulisana je članom 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i članom 58. Statuta PU „Dečja radost” Pančevo (Službeni list Grada Pančeva br. 2/2021).

S poštovanjem,

PU „Dečja radost” v. d. direktora Ljiljana Vojnov

 
MarketingNajnovije vesti