Društvo

PANČEVO: Privremeno zaustavljen postupak javno privatnog partnerstva za javno osvetljenje

Pančevo, Pet, 20/09/2019 - 01:42
Vladimir Đoković


Grad Pančevo je raspisao javni pozivu, u okviru pravila javno privatnog partnerstva, za izbor privatnog partnera za dodelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Pančeva. Rok za podnošenje prijava bio je 9. septembar, a za taj dan bilo je najavljeno i otvaranje ponuda.

U međuvremenu firme zainteresovane za ovaj posao, mogući privatni partneri Pančeva, tražie su pet dodatnih objašnjenje o tenderskoj dokumentaciji, i njenu izmenu.

Na kraju, 30. avgusta, podnet je i zahtev za zaštitu prava ponuđača – u fazi tendera u kojoj se još uvek podnose prijave – ponude.

Ovakav zahtev zaustavio je  dalje aktivnosti na Grada Pančeva na sprovođenju postupka ovog Javno privatnog partnerstva. Do donošenja odluke po zahtevu o zaštiti prava ponuđača o kome odlučuje odgovarajuća komisija na republičkom nivou.
MarketingNajnovije vesti