Gradska uprava
Društvo

PANČEVO: Rapisan konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite od požara

Izvor: 
013info Čet, 02/09/2021 - 09:08Grad Pančevo raspisao je Konkurs za su/finansiranje projekata u oblasti zaštite od požara za 2021. godinu. Njime će se podržati projekti koji se realizuju na teritoriji grada Pančeva, a čiji se sadržaj odnosi na unapređenje u oblasti zaštite od požara. 
 
U obzir za su/finansiranje uzimaće se:
 
1. Projekti koji su usklađeni sa prioritetnim oblastima:
– edukacija i obučavanje građana grada Pančeva u oblasti zaštite od požara,
– nabavka i održavanje opreme za reagovanje tokom požara,
– bezbednost ljudi, životinja, kulturnih i materijalnih dobara,
– aktivizam i volonterizam građana (Projekti koji se odnose na promovisanje
volonterizma-podsticanje volonterskih akcija i afirmaciju volonterskog rada… ).
2. Projekti koji poštuju sledeće principe:
– poštovanje ljudskih prava,
– ravnopravnost i jednake šanse za sve,
– odgovornost,
– dostupnost,
– solidarnost,
– saradnja,
– aktivno učešće građana.
 
 Kriterijumi za izbor projekata:
1. Tehnička ispravnost i kvalitet dostavljene dokumentacije – od 0 do 20 bodova,
2. Projekti čiji sadržaj doprinosi unapređenju oblasti iz koje je tema projekta – od 0 do 20 bodova,
3. Projekti koji uključuju decu školskog uzrasta i mlade koji svojim aktivnim učešćem direktno učestvuju u realizaciji projekata; – od 0 do 20 bodova,
4. Projekti podrazumevaju aktivnosti koje se realizuju na teritoriji grada Pančeva i koje uključuju članstvo i opremu udruženja sa teritorije grada Pančeva u pripremi i realizaciji projekata; – od 0 do 20 bodova,
5. Projekti koji sadrže volonterski rad i održivost projekata i mogućnost njegovog nastavka – od 0 do 20 bodova,
 
Projekti će biti vrednovani prema ovim kriterijumima. Projekat može dobiti najviše 100 bodova. Ukoliko jedan od pet kriterijuma ima nula bodova, projekat se smatra diskvalifikovanim i ne ulazi u dalje razmatranje.
 
Pravo učešća imaju organizacije/udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva.
 
Predlog projekta treba da sadrži:
• Popunjen formular za podnošenje predloga projekta,
• popunjenu tabelu budžeta projekta,
• kopiju Rešenja o registraciji udruženja u APRu,
• biografiju koordinatora/ke projekta,
• b iografiju U druženja – opis prethodnih iskustava i dostugnuća Udruženja (relevantni projekti i aktivnosti),
• kopiju izvoda iz Statuta u druženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,
• potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti, odsustvu sukoba interesa i nepostojanju obezbeđenih sredstava.
 
Korisnik sredstava je dužan da pre sklapanja ugovora dostavi interni akt o antikorupcijskoj politici.
 
Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 06.09.2021. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.
 
Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra 2021. godine, a završni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2022. godine.
 
Informacija o Konkursu će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva i na Portalu e-Uprava. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u Odeljenju za odbranu i vanredne situacije,
Trg kralja Petra I, sprat III, kancelarija 313, ili sa internet prezentacije www.pancevo.rs. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 013/308- 960, ili mejla [email protected] .MarketingNajnovije vesti