Boža Dostić Foto: privatna arhiva
Društvo

PANČEVO: Sindikat RNP donirao beskontaktne toplomere, inicira i promenu Kolektivnog ugovora da bi “COVID bolovanje” bilo plaćeno 100 posto

Pančevo, Pet, 31/07/2020 - 10:13
Vladimir ĐokovićEpidemija korona virusa, sa kojom se suočavamo od marta ove godine, značajno utiče na živote građana, kako privatno, tako i poslovno. Nove javnozdravstvene okolnosti promenile su uslove rada i zahtevaju svakodnevno suočavanje sa novim pitanjima i pokušajima da se na najadekvatniji način na njiih odgovori, istovremeno uvažavajući interese i poslodavaca i radnika.

O sindikalnom radu I borbi za zaštitu zdravlja radnika i njihova ostala prava i benefine u uslovima epidemije razgovarali smo sa predsednikom Sindikata Rafinerije nafte Pančevo Božom Dostićem.

 “Pojava epidemije korona virusa je definitivno promenila svet. Od samog početka naš Sindikat je uključen u aktivnosti koje se sprovode na nivou Rafinerije Pančevo, a koje imaju za cilj da u meri u kojoj je to moguće spreče nekontrolisano širenje virusa u kolektivu i sačuvaju zdravlje radnika. Poslodavac je pravovremeno reagovao, odmah su nabavljena dezinfekciona sredstva u dovoljnoj količini, zaštitna oprema koja je preporučena za korišćenje tokom trajanja epidemije, uvedene su mere koje omogućavaju rad od kuće za zaposlene čija radna mesta to dozvoljavaju, kao i za zdravstveno najugroženije kategorije, a na osnovu preporuka zdravstvenih vlasti”, rekao je Dostić.

Sindikat RNP se u svom domenu i u okviru svojih mogućnosti angažovao u obezbeđivanju brige za zdravlje zaposlenih. Tako je prošle nedelje, Sindikat obezbedio beskontaktne toplomere, koji će se koristiti na rafinerijskim postrojenjima i svuda gde postoji mogućnost kontakta sa trećim licima.

“Uspeli smo da, uprkos nestašici beskontaktnih toplomera na tržištu, nabavimo određenu količinu za Rafineriju. Ova vrsta toplomera se najčešće koristi za skrining korona virusa, jer omogućava brzo i precizno merenje i daje mogućnost fizičke distance između lica koje sprovodi merenje i lica kod koga se proverava telesna temperature. Iz tog razloga je tržište preopterećeno zahtevima za nabavku i nije lako doći do kvalitetnih toplomera”, objašnjava predsednik Sindikata RNP.

Svakodnevno se otvaraju nova pitanja na koje je potrebno iznaći adekvatne odgovore. Jedan od preoblema sa kojim se danas suočavaju radnici u Srbiji jeste pitanje koje se tiče iznosa naknade za bolovanje obolelima od virusa COVID-19, kao i licima koja se nalaze u izolaciji ili samoizolaciji.

 “Ovo je pitanje kojim se intenzivno bavimo poslednjih dana. Vlada Republike Srbije je tokom vanrednog stanja donela Zaključak kojim je dala preporuku poslodavcima da izmene opšti ili pojedinačni akt u delu koji se odnosi na naknadu zarade, kako bi zaposleni koji odu na bolovanje zbog potvrđene bolesti COVID-19 ili zbog izolacije ili samoizolacije dobili naknadu zarade od 100%. Međutim, ova preporuka nije obavezujuća, a naknada bolovanja je u svim ostalim slučajevima regulisana Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Iz tog razloga ćemo našem poslodavcu uputiti inicijativu za potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora, sa idejom da se kroz aneks konkretno reguliše pitanje iznosa naknade za bolovanje za radnike obolele od korona virusa, kao i za radnike koji se nađu u izolaciji ili samoizolaciji. Ukoliko se zaposleni nađu u situaciji da zbog korona virusa moraju na bolovanje, a tako i budu uskraćeni za pun iznos zarade, plašimo se da tako možemo daći u situaciju da se bolest prikriva, da radnici i bolesni dolaze na posao, što bi bilo veoma rizično za zdravlje svih u kolektivu. Potrebno je imati razumevanje za radnike. Svako ima određene finansijske obaveze koje izmiruje iz svoje zarade, te ako se ta zarada umanji, a 35% je značajno umanjenje, to ozbiljno ugrožava finansijsku stabilnost jedne porodice. Upravo zbog toga želimo da sa našim poslodavcem posebno razgovaramo o ovom pitanju, a nadamo se da ćemo i u ovom slučaju doći do najboljeg rešenja za sve”, zaključuje Božo Dostić.

 
MarketingNajnovije vesti