Foto: pixabay
Društvo

PANČEVO: Visoka brojnost komaraca zbog septičkih jama i burića za zalivanje

Pančevo, Pon, 12/08/2019 - 13:59
Ivana VlajovicPrema najnovijem izveštaju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, ni na jednoj lokaciji u gradu Pančevu nisu pronađeni komarci nosioci virusa Zapadnog Nila. Monitoring larvi i odraslih formi komaraca sproveden je u periodu od 7. do 8. avgusta, dan nakon akcije njihovog suzbijanja uređajima sa zemlje.

Monitoring odraslih formi komaraca pokazao je da su kućni komarci u svakom uzorku najbrojniji i da je na 11 od 21 lokacije njihova brojnost iznad kritične vrednosti. Visoka brojnost kućnih komaraca koja je konstatovana na lokacijama na kojima nema kanala pogodnih za njihov razvoj, osim u naselju Jabuka, posledica je, kako stoji u Izveštaju, postojanja mikrožarišta na tim mestima, poput septičkih jama, burića za zalivanje bašti i drugih predmeta u kojima se voda zadržava duže vremena.

Monitoringom larvi komaraca, obavljenim u kanalima i priobalju Tamiša na teritoriji Grada, u većini ispitivanih kanala nisu uočene larve komaraca, a brojne larve svih stadijuma razvitka i lutke kućnih komaraca bile su zastupljene jedino u uličnim kanalima u Jabuci, navodi se u Izveštaju.
MarketingNajnovije vesti