uplatnica za porez
Društvo

PANČEVO: Vreme je za plaćanje poreza. Dospeva prva rata

Izvor: 
013info Čet, 06/02/2020 - 10:00

Iz Sekretarijata za poresku administraciju grada Pančeva saopšteno je da za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica da 14. februara (petak) dospeva prva rata za porez na imovinu za 2020. godinu.

U toku je dostava uplatnica poreskim obveznicima. Kod poreskih obveznika koji su u propisanim rokovima plaćali obaveze, iznos na uplatnici je u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2019. godine. Kod poreskih obveznika koji nisu u propisanim rokovima plaćali obaveze, iznos za uplatu čini neplaćena glavnica po rešenjima uvećana za kamatu obračunatu u skladu sa zakonom i iznos prve rate za porez na imovinu za 2020. godinu.

Sekretarijat skreće pažnju poreskim obveznicima, koji su na osnovu rešenja u reprogramu za plaćanje dugovanog poreza na rate da obavezno izmiruju mesečne rate do datuma iz rešenja i do 14. februara uplate iznos sa uplatnice za prvu ratu za porez na imovinu za 2020. godinu.

Takođe, poreskii obveznici koji nisu podneli zahtev da plate dugovani porez na rate, a nisu u mogućnosti da izmire svoje dospele obaveze, da mogu podneti zahtev da dugovani porez plate na rate uz otpis 50% kamate.

 
MarketingNajnovije vesti