Gradska uprava
Nema više čekanja ispred šaltera

Počelo je izdavanje elektronskih građevinskih dozvola

Pančevo, Uto, 05/01/2016 - 18:55
Mirjana Marić
U ponedeljak, 4. januara, u Srbiji je zvanično počelo izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Sistem se zvanično nalazi u Agenciji za privredne registre, ali mu se može pristupiti sa više različitih adresa, prvenstveno preko sajtova lokalnih samouprava.

Kako je izjavila ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, prvi korak pre uvođenja elektronskog podnošenja zahteva za građevinske dozvole, bio je izmena Zakona o planiranju i izgradnji i uvođenje objedinjene procedure izdavanja građevinskih dozvola. Ova izmena je uspešno završena, čime je ispunjeno obećanje da će sistem početi sa radom početkom 2016.godine.

Od dana stupanja na snagu Pravilnika o sprovođenju objedinjene procedure elektronskim putem, 01.01.2016. godine prestao je da važi  Pravilnik o sprovođenju objedinjene procedure  (''Službeni glasnik RS'' , br. 22/15 I 89/15),  tako da će se podnošenje zahteva i izdavanje  građevinskih dozvola vršiti isključivo elektronskim putem.

Na sajtu Gradske uprave Pančevo od juče je postavljen link za pristup Centralnom informacionom sistemu koji trenutno postoji i na sajtu APR-a i na sajtu www.gradjevinskedozvole.rs.

Da bi uspešno obavili ovu proceduru podnosiocima zahteva je potreban je računar sa minimum Windows XP operativnim sistemom, noviji internet pretraživač, internet brzine download-a od 1Mbps i upload-a od 0,5Mbps, kao i elektronski potpis. Ovaj potpis ili sertifikat može se dobiti u šest sertifikacionih tela – MUP i Vojska Srbije, Pošta Srbije, Privredna komora Srbije, Halcom i E-smart systems.

Kako tvrdi Siniša Janković, sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinske i stambeno – komunalne poslove Gradske uprave Pančevo, sistem je praktičan i nije komplikovan za korišćenje. „Prosečno tehnički obučenom podnosiocu zahteva treba između 10 i 20 minuta za podnošenje zahteva u zavisnosti od vrste zahteva koji se podnosi.“ Kroz proceduru se prolazi u pet koraka, biranjem opcija iz padajućih menija.

Za sve one koji žele da znaju tok rešavanja zahteva, omogućeno da prate proceduru tako što će dobijati e-mail obaveštenja o statusu predmeta. Još jedna od pogodnosti je to što program upozorava službenike na rokove za postupanje po zahtevu. Dokumenti se digitalno potpisuju zbog čega je nemoguća njihova zloupotreba i naknadna modifikacija.

S obzirom da se prilikom podnošenja zahteva za građevinske dozvole uplaćuju izvesne takse, važno je napomenuti da ova stavka još uvek nije u potpunosti prebačena u elektronsku formu. Siniša Janković kaže da je sistem je predvideo opciju za elektronsko plaćanje taksi ali da to neće zaziveti odmah. „Dok se elektronsko plaćanje ne osposobi, stranke će sa svog računara aploudovati u sistem predhodno uplaćene i skenirane uplatnice.“

Zahtevi za dobijanje elektronskih dozvola za gradnju će se u buduće podnositi isključivo u elektronskoj formi, bez čekanja na šalterima i nošenja gomile papira u rukama. Međutim, ukoliko podnosioc zahteva nije u mogućnosti da sam izvrši ovu proceduru može je uraditi posredstvom ovlašćenih projektanata.

Donaciju za izradu softvera za e-dozvole, u iznosu od 400.000 evra, obezbedio je NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj), dok su ostali novac donirale vlade Nemačke i Švajcarske preko GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga i Švajcarske razvojne agencije.

M. M. Veličković
MarketingNajnovije vesti